Sökning: "irregular child"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden irregular child.

 1. 1. "Man måste göra det bästa av situationen" : Skolgång för barn som vistas i Sverige utan tillstånd

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Emelie Lundell; [2019]
  Nyckelord :human rights; education; sweden; sans papiers; illigal immigrants; local government; undocumented youth; irregular child; mänskliga rättigheter; papperslösa barn; barn som vistas i landet utan tillstånd; kommun; skola; utbildning; skollagen; illegala migranter; gömda barn;

  Sammanfattning : In Sweden, children residing in the country without a permit has had access to schooling since 2013. Yet, only a few people have taken the time to do research on the topic and evaluate the policy change that gave these children right to attend elementary and upper secondary school. LÄS MER

 2. 2. Barnhälsovårdssjuksköterskans erfarenheter av barn med funktionell förstoppning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - avancerad nivå; Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - avancerad nivå

  Författare :Marie-Louise Johansson; Jenny Simberg; [2018]
  Nyckelord :children; child health care; child health nurse; functional constipation; nurse experience;

  Sammanfattning : Background: Many children suffer from functional constipation. In case of functional constipation there is no underlying disease. In Sweden, functional constipation is very common in children. Risk factors include lack of physical activity, irregular toilet habits and insufficient intake of fibers and fluids. LÄS MER

 3. 3. En förskola med en planprincip med ett större gemensamt utnyttjat torg : – en konceptuell utformning där god rumslig upplevelse står i fokus

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser; Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Nathalie Klasson; Jenny Källgård; [2018]
  Nyckelord :common used squares; interior square environment; space in space; architectural qualities; rooms for children; preschool architecture.; gemensamt utnyttjat torg; interiör torgmiljö; rum i rummet; rumslighet; arkitektoniska kvalitéer; rum för barn; förskolearkitektur.;

  Sammanfattning : Svenska förskolor har tidigare utformats med separataoch identiska avdelningar i vilka samtliga aktiviteter tarplats. Idag finns ett annorlunda synsätt vid byggnationerav förskolor som nu gestaltas med små hemvisten för olika åldersgrupper tillsammans med gemensamma rumför lek, skapande, vetenskap, musik och måltider. LÄS MER

 4. 4. ”Vi pratar mycket amning, det är en levande fråga för oss” : Barnmorskors erfarenheter av amningsförberedelse för förstföderskor

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Elin Åberg; Maria Augustsson; [2017]
  Nyckelord :barnmorskemottagning; barnmorska; erfarenheter; amning; förstföderskor;

  Sammanfattning : Amning har hälsofördelar för både mor och barn. Barnmorskan har en informationsskyldighet vad gäller amningens fördelar och skall förmedla relevant kunskap om amning till den gravida kvinnan och partnern. Genom WHO:s 10 steg kan amningen främjas, stödjas och skyddas. Barnmorskans stöd är en viktig aspekt under en kvinnas graviditet. LÄS MER

 5. 5. Tandvårdsrädsla hos barn och ungdomar : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ. Oral hälsa

  Författare :Shams Karami; [2013]
  Nyckelord :factor; parents; association; pain dental; dental care; faktor; föräldrar; samband; smärta; tandvård;

  Sammanfattning : Syfte: Att studera vilka faktorer som har orsakssamband med tandvårdsrädsla hos barn och ungdomar.Material och metod: Litteraturstudien är en litteraturöversikt av utgivna vetenskapliga artiklar som berör tandvårdsrädsla och dess orsaker hos barn och ungdomar. LÄS MER