Sökning: "irrelevanta tankar"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden irrelevanta tankar.

 1. 1. The effect of irrelevant thoughts on golf performance

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Oliver Janson-Broström; Pontus Persson; [2019]
  Nyckelord :dual-task; golf; irrelevant thought; junior golfers; performance; working memory task; arbetsminnestest; dual-task; golf; irrelevanta tankar; juniorgolfare; prestation;

  Sammanfattning : The aim of this study was to investigate the effect of irrelevant thoughts on golf performance.26 junior golfers participated in a repeated measures experiment where the effects ofirrelevant thoughts, through a working memory task, on golf performance was investigated. LÄS MER

 2. 2. Att skapa ordning i kaos - Föräldrars erfarenheter från det vårdtillfälle deras barn fick diagnos av långvarig sjukdom

  Magister-uppsats,

  Författare :Josefin Gustafson; Maria Lönn; [2011-09-01]
  Nyckelord :chronic illness; parents; experience; nursing care; emotional chaos; knowledge;

  Sammanfattning : Introduktion: Barn med långvarig sjukdom är en av de största patientgrupperna inom barnsjukvården. Det vårdtillfälle då barnets diagnos säkerställs innebär ofta att behandlingen intensifieras, omvårdnadens mål riktas mot att barnet med hjälp av föräldrarna ska få den kunskap som krävs för att snarast kunna återvända till sin hemmiljö. LÄS MER