Sökning: "isaac asimov"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden isaac asimov.

 1. 1. Prediktion - förutspår science fiction framtiden? : En jämförande analys av Frank Herberts Dune och Isaac Asimovs Foundation

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Jesper Olsson; [2021]
  Nyckelord :Genre; Prediction; Science Fiction; Preunderstanding;

  Sammanfattning : Science fiction is a genre about extrapolating contemporary knowledge of the society we live in, in order to build imaginary, future societies in order to understand the consequences and evolution of our knowledge. In this work, I explore the predictive aspects of science fiction by making a comparative analysis between Frank Herbert's Dune and Isaac Asimov's Foundation. LÄS MER

 2. 2. Från Shelley till Asimov : Medvetandets filosofis utveckling i science fiction

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för idé- och lärdomshistoria

  Författare :Daniel Johansson; [2019]
  Nyckelord :medvetandets filosofi; kropp och medvetande problemet; mary shelley; frankenstein; isaac asimov; i robot; the complete robot; the bicentennial man; 200-årsmannen; science fiction; sci-fi;

  Sammanfattning : Uppsatsen beskriver utveckling av medvetandets filosofi i science fiction mellan 1800-talet och mitten av 1900-talet. För analysen används Mary Shelleys Frankenstein och Isaac Asimovs the Bicentennial Man. Utvecklingen i science fiction går parallellt med utveckling inom filosofin. LÄS MER

 3. 3. Asimov, Frankenstein-komplexet och robotikens lagar : En retorisk analys av Isaac Asimovs robotnoveller i I, Robot

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Hanna Bergström; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Empathy and Dyspathy between Man, Android and Robot in Do Androids Dream of Electric Sheep? by Philip K. Dick and I, Robot by Isaac Asimov

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Engelska

  Författare :Maria Brand; [2013]
  Nyckelord :the Other ; the uncanny; dyspathy; empathy; robot; android; I; Do Androids Dream of Electric Sheep?; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Seldonplanen : En studie av determinism och upplysningsidéer i Isaac Asimovs Stiftelse-trilogi

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora

  Författare :Henrik Persson; [2011]
  Nyckelord :asimov; science; fiction; determinism; upplysning;

  Sammanfattning : .... LÄS MER