Sökning: "isaac asimov"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden isaac asimov.

 1. 1. Från Shelley till Asimov : Medvetandets filosofis utveckling i science fiction

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för idé- och lärdomshistoria

  Författare :Daniel Johansson; [2019]
  Nyckelord :medvetandets filosofi; kropp och medvetande problemet; mary shelley; frankenstein; isaac asimov; i robot; the complete robot; the bicentennial man; 200-årsmannen; science fiction; sci-fi;

  Sammanfattning : Uppsatsen beskriver utveckling av medvetandets filosofi i science fiction mellan 1800-talet och mitten av 1900-talet. För analysen används Mary Shelleys Frankenstein och Isaac Asimovs the Bicentennial Man. Utvecklingen i science fiction går parallellt med utveckling inom filosofin. LÄS MER

 2. 2. Asimov, Frankenstein-komplexet och robotikens lagar : En retorisk analys av Isaac Asimovs robotnoveller i I, Robot

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Hanna Bergström; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Empathy and Dyspathy between Man, Android and Robot in Do Androids Dream of Electric Sheep? by Philip K. Dick and I, Robot by Isaac Asimov

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Engelska

  Författare :Maria Brand; [2013]
  Nyckelord :the Other ; the uncanny; dyspathy; empathy; robot; android; I; Do Androids Dream of Electric Sheep?; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Seldonplanen : En studie av determinism och upplysningsidéer i Isaac Asimovs Stiftelse-trilogi

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora

  Författare :Henrik Persson; [2011]
  Nyckelord :asimov; science; fiction; determinism; upplysning;

  Sammanfattning : .... LÄS MER