Sökning: "isabel wilson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden isabel wilson.

 1. 1. DEMOCRATIC PARTICIPATION IN ENVIRONMENTAL PERFORMANCE A cross-country study on the environmental effects of equal citizen political participation

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :isabel wilson; [2021-07-20]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Previous research on countries’ environmental sustainability practices has amassed in conflicting results why some nation states perform better (or worse) than others. Some studies determine that it is the country’s level of development and quality of government that determines stringency in environmental regulation and policy, while others point to states’ level of democracy and quality of democratic principles as the main supporting pillars tosustainability. LÄS MER

 2. 2. Arktiskt självstyre eller arktiskt självintresse? : Begränsad frigörelse för den arktiska ursprungsbefolkningen inom nationalstater

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Isabel Wilson; Clara Andersson; [2019]
  Nyckelord :the Arctic; indigenous people; self-determination; self-rule; institutional processes; Ethnographic Content Analysis; liberalism; realism; international relations; Arktis; ursprungsbefolkning; självstyre; självbestämmande; institutionella processer; Ethnographic Content Analysis; liberalism; realism; internationella relationer;

  Sammanfattning : Den här flerfallstudien har som syfte att undersöka hur den arktiska ursprungsbefolkningen ges regionalt inflytande i intressefrågor som direkt eller indirekt påverkar deras traditionella livsuppehälle i de arktiska områden som tillhör Ryssland, USA, Kanada, Danmark (Grönland) och Norge. Studien tillämpar metoden Ethnographic Content Analysis och utgår från teorierna liberalism och realism inom internationella relationer för att analysera ländernas arktiska policys och institutionella processer som berör deras arktiska ursprungsbefolkning. LÄS MER