Sökning: "isabelle andersson"

Visar resultat 1 - 5 av 32 uppsatser innehållade orden isabelle andersson.

 1. 1. "Det är en enormt stor utmaning" : Biståndshandläggares erfarenheter av att möta äldre med psykisk ohälsa

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för socialt arbete; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för socialt arbete

  Författare :Isabelle Andersson; Erica Berggren; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Syskon till cancersjuka barn : en narrativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Isabelle Andersson; [2019]
  Nyckelord :childhood cancer; siblings; children and adolescence; mental health; coping; grief; meaning making; Medicine and Health Sciences; Social Sciences;

  Sammanfattning : This is a narrative study about siblings of children with cancer and the psychological distress they undergo, during and after the treatment of their ill sibling. The empirical material consists of five phone interviews with participants over the age of 18, and with the experience of having a sibling being diagnosed with cancer during their childhood. LÄS MER

 3. 3. Det bortglömda kundsegmentet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Isabelle Andersson; Fredrika Mellander; Charlotta Carlstedt; [2018]
  Nyckelord :Kundnöjdhet; plus size-konsument; produktnöjdhet; upplevelsenöjdhet; kroppsuppfattning; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med den här uppsatsen är att undersöka om kvinnliga plus size-konsumenter i Sverige har lägre kundnöjdhet än de som handlar från ordinarie sortiment samt undersöka huruvida detta har ett samband med konsumentens kroppsuppfattning, upplevelsenöjdhet och produktnöjdhet. Metod: Kvantitativ metod med deduktiv ansats. LÄS MER

 4. 4. Veterinärer och fysioterapeuters erfarenheter av rehabilitering och samarbete för att påverka husdjurs rörelsebeteenden

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Clara Viklund Borg; Isabelle Rosqvist Andersson; [2018]
  Nyckelord :Fysioterapi; beteendemedicin; kvalitativ metod; djurfysioterapi;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Lärares förhållningssätt och integrering av digitala verktyg i matematikundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Isabelle Alpenberg; Daniella Ström Andersson; [2018]
  Nyckelord :Digital teknik; Dator; Surfplatta; 1:1; SAMR; TPACK; Matematik;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att få en förståelse för hur verksamma lärare på 1:1 skolor förhåller sig till och integrerar digitala verktyg i matematikundervisningen i årskurs 3-6. Studien utgår från en kvalitativ metod där fem lärare från olika skolor i södra Sverige har intervjuats. LÄS MER