Sökning: "isabelle andersson"

Visar resultat 1 - 5 av 35 uppsatser innehållade orden isabelle andersson.

 1. 1. CoCo-obligationer inom europeiska banker - En studie over utvecklingen av innehavet samt specifika faktorer som påverkar emitteringen av dessa

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Elin Andersson; Isabelle Svensson; [2019-07-03]
  Nyckelord :CoCos; Contingent Convertibles; emittering; eget kapital; AT1; bank.;

  Sammanfattning : Introduktion och problem: Contingent Convertibles, benämnt CoCos, blev mer vanligtförekommande inom banker efter finanskrisen 2007 - 2008. Det är en alternativobligationsform och klassificeras som ett skuldinstrument med inslag av egenskaper för egetkapital. LÄS MER

 2. 2. "Det är en enormt stor utmaning" : Biståndshandläggares erfarenheter av att möta äldre med psykisk ohälsa

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för socialt arbete; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för socialt arbete

  Författare :Isabelle Andersson; Erica Berggren; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Vägen till sysselsättning

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Isabelle Hansson; Tova Andersson; [2019]
  Nyckelord :studie-och yrkesvägledning; genus; nyanländ; sysselsättning; kvinna;

  Sammanfattning : At a European level there is a concern about a threatening skills crisis as unemployment is high. Above all, the unemployment rate is high among newly arrived women. Meanwhile employers have a hard time finding workforce with the right skills and this problem is also found in the Swedish labor market. LÄS MER

 4. 4. Nämndemäns ersättningsvillkor - en ändamålsenlig reglering?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Isabelle Andersson; [2019]
  Nyckelord :Processrätt; Nämndemän; Ersättning; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Lay judges have long played an important role in Sweden's judiciary system, but their role has evolved over time. Since 1983, both lay and legal judges have had individual votes, resulting in equal levels of influence pertaining to judgments. LÄS MER

 5. 5. Syskon till cancersjuka barn : en narrativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Isabelle Andersson; [2019]
  Nyckelord :childhood cancer; siblings; children and adolescence; mental health; coping; grief; meaning making; Medicine and Health Sciences; Social Sciences;

  Sammanfattning : This is a narrative study about siblings of children with cancer and the psychological distress they undergo, during and after the treatment of their ill sibling. The empirical material consists of five phone interviews with participants over the age of 18, and with the experience of having a sibling being diagnosed with cancer during their childhood. LÄS MER