Sökning: "iscensättningar"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade ordet iscensättningar.

 1. 1. Funderingar i marginalen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/HDK - Högskolan för design och konsthantverk

  Författare :Magdalena Svensson; [2018-08-16]
  Nyckelord :keramik; broderi; collage; mönster; digital bildbehandling; kakel; screentryck; funderingar; marginalia; antropocen;

  Sammanfattning : I detta arbete har jag fokuserat på hur jag genom att använda Photoshop och Illustrator kan skapa mönster och kollage som jag genom screentryck kan arbeta vidare med på lera. Som underlag för det digitala arbetet har jag använt egna broderier, teckningar och skulpturer. LÄS MER

 2. 2. Error Syntax : Tre bilduppgifter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Konstfack/IBIS - Institutionen för bild- och slöjdpedagogik

  Författare :John Arborgh; [2016]
  Nyckelord :programmering; bild; bildämnet; bilduppgift; syntax;

  Sammanfattning : Syftet med mitt arbete är att undersöka hur jag som bildlärare kan skapa förutsättningar för lärandet av programmering i bildämnet. Detta undersöker jag genom att designa tre bilduppgifter som har med programmering att göra. LÄS MER

 3. 3. ”Kenta ser att killarna kommer. Nu kollar dom på honom och på alla kjolarna. Det är nog bäst att han går på toan.” - Iscensättningar av genus och etnicitet i barnböcker

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Hanna Lindroth; Karoline Pedersén; [2015]
  Nyckelord :Etnicitet; genus; identifikation; bilderbok; kapit;

  Sammanfattning : Sammanfattning:Syftet med denna studie var att undersöka hur genus och etnicitet konstruerades i ett urval av de mestutlånade barnböckerna i Göteborgs stad år 013. Våra frågeställningar var: Vilka identifikationer erbjuds idessa böcker? Hur iscensätts genusmässiga och etniska identiteter? Vi använde oss av en kvalitativ ochkvantitativ innehållsanalys i vår textanalys. LÄS MER

 4. 4. Upplevelse av historiska iscensättningar : Museers framställningar om förväntat lärande genom studiebesök

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Annie Ringsgård; [2015]
  Nyckelord :Historiedidaktik; externa verksamheter; museum; textanalys; studiebesök;

  Sammanfattning : Att ta undervisningen utanför skolans väggar är ingen ny metod för lärande. Studiebesök är en pedagogisk metod som ger tillfälle att byta miljö, uppleva och hantera praktiska aktiviteter. Syftet med studien är att undersöka museers syn på förväntat lärande genom studiebesök. LÄS MER

 5. 5. En auteurstudie av ljus- och iscensättningar i Gregg Arakis The Living End, Nowhere och Mysterious Skin

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Charlotte Nordin Sundberg; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna C-uppsats handlar om ljus- och iscensättningar i delar av tre filmer av regissören Gregg Araki. Syftet med denna uppsats är att genom filmanalytiska tillvägagångssätt undersöka hur Gregg Araki som queerfilmsskapare använder ljus- och iscensättningar för att etablera generella Arakiska stildrag. LÄS MER