Sökning: "iscensättningar"

Visar resultat 6 - 10 av 11 uppsatser innehållade ordet iscensättningar.

 1. 6. Att iscensätta lärande i estetiska ämnen. Ett exempel från bildområdet

  Master-uppsats,

  Författare :Margaretha Häggström; [2013-02-18]
  Nyckelord :lärande; estetiska lärprocesser; multimodalitet; visuell litteracitet; iscensättning;

  Sammanfattning : SyfteDet övergripande syftet med studien är att identifiera det specifika lärande som elever kan erövra och kommunicera genom estetiska lärprocesser i bildämnet, sett ur en bildlärarstudents perspektiv, baserat på två bilduppgifter studenten planerat och genomfört under sin praktikperiod på en gymnasieskola. Ett underställt syfte är att urskilja lärarstudentens uppfattning om lärande, kopplat till dennes utbildning. LÄS MER

 2. 7. Landningsbana för tidsresande

  Master-uppsats, Kungl. Konsthögskolan

  Författare :Mira Eklund; [2012]
  Nyckelord :perception of sound and music; perception of reality; virtual objects; phantom sensations; holographic sound; essence of music; staging; theater; semifictivity; déjà vu as a method; presence; body in space; switch bodies; consciousness; historiography; soundart; sourroundsound; binaural recordings; interactive sculptures; interactive installation; perceptive sculpture; headphoneconcert; perception av ljud och musik; verklighetsuppfattning; fantomsensationer; holografiskt ljud; musikens innersta väsen; iscensättningar; teater; semifiktivitet; déjà vu som metod; närvaro; kroppen i rummer; byta kropp; medvetande; historieskrivning; ljudkonst; surroundljud; binaurala inspelingar; interaktiv skulptur; interaktiv installation; perceptiv skulptur; hörlurskonsert; masteressä;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 8. ”Det känns som man är mellan den stressade staden och den lugna skogen” : En studie om när en konstnärlig metod används ämnesövergripande i grundskolans senare år

  Magister-uppsats, Konstfack/Institutionen för Bildpedagogik (BI)

  Författare :Eva Blad; [2012]
  Nyckelord :estetiska lärprocesser; diskursanalys; grundskola; konstnärlig metod; multmodalitet; socialkonstruktionism; visuell kultur; ämnesövergripande tema;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att se vad som händer när elever använder sig av en konstnärlig metod i grundskolans senare år och förankra den undersökta undervisningsmetoden på en vetenskaplig grund. Studiens teoretiska ram utgörs av socialkonstruktionismen och visuell kultur. LÄS MER

 4. 9. Bake a wish : iscensättningar av den lyckliga hemmafrun

  Kandidat-uppsats, Växjö universitet/Institutionen för pedagogik

  Författare :Malin Nilsson; [2009]
  Nyckelord :A piece of cake; hemmafru; semiotisk bildanalys; 1950-talet; Husmoderns köksalmanack;

  Sammanfattning : ABSTACTINSTITUTION: Institutionen för pedagogikAvdelningen för bildVäxjö universitetADRESS: 351 95 VäxjöTELEFON: 0470-70 80 00HANDLEDARE: Emilie KarlsmoTITEL: Bake a wish- iscensättningar av den lyckligahemmafrunENGELSK TITEL: Bake a wish- stagings of the happy housewifeFÖRFATTARE: Malin NilssonADRESS: Stallvägen 46352 56 VäxjöTELEFON: 070-52 29 572TYP AV UPPSATS: C-uppsatsVENTILERINGSTERMIN: Ht 2008Uppsatsen behandlar likheter mellan bilder hämtade från 2008 och 1950-talet för att finna om bilderna från 2008 är iscensättningar av 1950-talet.Genom bildundersökningar och semiotiska bildanalyser av bilder i A piece of cake (2008), Husmoderns köksalmanack (1950-59) och Anne Taintors collage, undersöker uppsatsen om A piece of cake refererar till 1950-talet, och om det har skett några förskjutningar. LÄS MER

 5. 10. ”Sexiness with humor : those things are normal for me” - Undersökning av kvinnlig och manlig maskerad i några utav David LaChapelles bilder

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för humaniora (HUM)

  Författare :Nina Danielsson; [2009]
  Nyckelord :Konstvetenskap; Fotografi; David LaChapelle; Genus;

  Sammanfattning : David LaChapelle gör bilder som ofta är ganska provocerande i sitt uttryck eftersom de ofta föreställer mer eller mindre avklädda kvinnor och män i sexuellt laddade situationer. Syftet med denna uppsats är att undersöka ett par av LaChapelles bilder ur ett genusperspektiv med utgångspunkt i konstvetaren Norman Brysons text “Géricault and ”Masculinity”. LÄS MER