Sökning: "ishockey"

Visar resultat 1 - 5 av 261 uppsatser innehållade ordet ishockey.

 1. 1. Ishockeyspelares karriärsavslut : En intervjuundersökning av bakgrunden till ishockeyspelareskarriärsavslut med koppling till KASAM.

  L2-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Jonathan Sidebäck; Jennifer Axelsson; [2021]
  Nyckelord :Ishockey; karriärsavslut; KASAM; idrottsskador;

  Sammanfattning : Karriärsavslut bland idrottare har länge studerats inom idrottsvetenskapen och inom ishockeyn har skador, främst hjärnskakningar, och stor fysisk och psykisk påfrestning rapporterats av media som bakomliggande faktorer till avslut. Denna undersökning syftade till att undersöka av vilka anledningar ishockeyspelare slutar och om dessa anledningar kan kopplas till teorin om KASAM – Känslan av sammanhang. LÄS MER

 2. 2. "Volenti non fit injuria” – to one who consents no injury is done - En undersökning om relationen mellan svensk ishockey och svenska rättssystemet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Evelina Carlsson; [2021]
  Nyckelord :Ishockeyvåld; rättspluralism; normkonflikt; samtycke; social adekvans; Social Sciences;

  Sammanfattning : Den 15 mars 2015 spelar de två ishockeylagen Rögle BK och Malmö Redhawks mot varandra i en kvalmatch om att få ta steget upp till Swedish Hockey League (SHL). I slutet av första perioden tilldelar Jakob Lilja en allvarlig crosschecking mot Jens Olsson nacke. LÄS MER

 3. 3. Fysträning i Svenska Hockeyligan : En kartläggning av svensk elitishockey

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Jakob Gardenkrans; [2021]
  Nyckelord :Fysträning; Svenska Hockeyligan; SHL; periodisering; kreatin;

  Sammanfattning : Sveriges högstaliga i ishockey, Svenska Hockeyligan (SHL), omfattas av 14 lag. I inledningen av arbetet nämns några olika viktiga komponenter som krävs för att en idrottare ska kunna prestera på toppnivå i sin valda idrott. En sådan viktig komponent är fysträning. LÄS MER

 4. 4. Hjärnskakningsproblematiken inom ishockeyn : Narrativ litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Teo Larsson; [2021]
  Nyckelord :Hjärnskakning; ishockey preventivt;

  Sammanfattning : Abstract Background: Concussions are a serious injury in ice hockey that has received a lot of attention in the media because players have had long-term symptoms and in some cases been forced to end their careers prematurely. Purpose of the study was to, based on the latest research, try to obtain a holistic view regarding the concussion problem and preventive measures in ice hockey. LÄS MER

 5. 5. "Man utnyttjar domarens roll för att sätta en bra rubriksättning.." : Kvalitativ studie av medierepresentation av ishockeydomaren och dess påverkan på domaryrket

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Emma Lundin; [2021]
  Nyckelord :Ishockey; Elitdomare; SHL; Hockeyallsvenskan; Medierepresentation; Medialisering;

  Sammanfattning : Studien behandlar huruvida medierepresentationer av elitdomare i svensk elitishockey påverkar domaryrket. Genom kvalitativ metod med intervjuer med sex utvalda domare på elitnivå baserad på deras erfarenheter kring domaryrket har frågor besvarats kring den upplevda medierepresentationen, hur den påverkar yrket samt vilka konsekvenser medierepresentationen kan medföra. LÄS MER