Sökning: "isländsk saga"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden isländsk saga.

 1. 1. Ett fragment av Barlaams saga okJosaphats : Diplomatarisk utgåva av AM 231 VII fol. med en paleografisk och ortografisk undersökning

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Alessandro Palumbo; [2011]
  Nyckelord :Barlaams saga ok Josaphats; AM 231 VII fol.; Uppsala Edda; grafonomi; paleografi; ortografi;

  Sammanfattning : Föremålet för denna undersökning är en isländsk handskrift från 1300-talet, AM 231 VII fol., som innehåller ett fragment av Barlaams saga ok Josaphats. Fragmentet består av två skadade pergamentblad och flera forskare har hävdat att dess upphovsman är densamme som har skrivit Uppsala-Eddan, även kallad DG 11. AM 231 VII fol. LÄS MER

 2. 2. Kvinnans roll i den isländska sagan : en genusanalys

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Ämnesavdelningen för kulturvetenskap

  Författare :Anneli Åkerström; [2002]
  Nyckelord :vikingatidens religion; isländsk saga; Grette den starkes saga; Njals saga; kvinnoroll; genusstudier; genussystemet;

  Sammanfattning : Jag vill i den här uppsatsen ge mig in i en värld där ära och heder ständigt står på spel. En värld där ett enda illa valt ord kan orsaka en släktfejd och få förödande konsekvenser vad det gäller att skörda människoliv. Världen är ganska fåordig och enkel, känslorna är raka och direkta. LÄS MER