Sökning: "islam ledare"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden islam ledare.

 1. 1. Sex, normer, roller och ideal : En komparativ textanalys om mäns och kvinnors sexualitet inom islam

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Religionsvetenskap

  Författare :Julia Thorsberg; [2016]
  Nyckelord :Män och kvinnor; roller; sexualitet; ideal; islam; lingvistisk analys; visuell analys; kön och genus samt orientalism.;

  Sammanfattning : Denna studie har haft som syfte att undersöka hur mäns och kvinnors roller, sexualitet och ideal inom en muslimsk kontext ser ut. Detta gjordes genom en analys av tre olika böcker, vilka hade tre olika perspektiv och var producerade under tre olika tidsperioder. LÄS MER

 2. 2. Det mångfacetterade islam : En studie i hur islam och muslimer framställs i ledare

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Religionssociologi

  Författare :Sofie Brander; [2015]
  Nyckelord :islam; ledare; diskurs; sociala representationer; orientalism; erkännandets politik;

  Sammanfattning : The way in which media discusses religion has changed over time. Due to the separation of state and church in 2000, the Swedish state to a lesser extent legitimizes its political ruling with references to religious concepts. As a result, a higher tolerance towards religious minorities can be said to have taken place. LÄS MER

 3. 3. Kvinnor som leder khutbah : En komparativ studie av kvinnliga imamer i västerländsk och muslimsk kontext

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för kultur-, religions- och utbildningsvetenskap

  Författare :Maria Kainz; [2013]
  Nyckelord :islam; feminism; khutbah;

  Sammanfattning : Kvinnor som leder khutbah Uppsatsen bygger på tre primära frågor varav den ena är vad Koranen säger om kvinnans ställning inom islam, den andra vad som krävs av en kvinna för att leda bön och den tredje om det skiljer sig att vara kvinna i en västerländsk kontext från att vara kvinna i en muslimsk kontext för att kunna erhålla rollen som böneledare. De kvinnliga muslimska feministerna, som redovisas i uppsatsen, är västerländska konvertiter med en hög akademisk västerländsk utbildning inom islam. LÄS MER

 4. 4. Kvinnliga imamer och kvinnliga katolska präster : En komparativ studie mellan kvinnliga imamer och kvinnliga katolska präster med fokus på feministiska argument såväl som de motståndsargument som finns runt frågan

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för kultur-, religions- och utbildningsvetenskap

  Författare :Maria Kainz; [2013]
  Nyckelord :feministisk exegetik; ledarskap; fredagsbön; katolsk mässa;

  Sammanfattning : Problem: När predikan ges inom islam eller katolicismen tillåts och förväntas att både kvinnor och män deltar under islams fredagsbön och den katolska kyrkans mässa på söndagar. Dock tillåts inte kvinnor att leda denna kollektiva bön utan exkluderas från möjligheten att ta upp och diskutera samhällsorienterade ämnen med utgångspunkt från liturgi och heliga skrifter. LÄS MER

 5. 5. Demokratiseringen i Mali och Indonesien

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Max Mildh; [2011]
  Nyckelord :Mali; Indonesien; demokrati; islam; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna uppsats tar upp demokratiseringsprocessen i de båda länderna Mali och Indonesien. Detta för att finna vad eller vilka som har och är viktiga för den lyckade demokratiseringen i två länder där inget talade för att de skulle lyckas. LÄS MER