Sökning: "islam"

Visar resultat 1 - 5 av 995 uppsatser innehållade ordet islam.

 1. 1. "Tänk om jag får bli en delfin i nästa liv!" : en läromedelsanalys i religion med fokus på årskurs 1-3

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Emelie Hägglund; Matilda Alstéus; [2022]
  Nyckelord :religionsundervisning; läromedel; Grimmitt; Jackson; Kjeldsen; religionsdidaktik; lära om; lära av;

  Sammanfattning : Religionsämnet är komplext och undervisas till stor del med hjälp av textböcker för de yngre eleverna. Därför analyseras två läromedel i religionsundervisning i årskurs 1–3 i studien. LÄS MER

 2. 2. Lärarens tolkningsutrymme – en självklarhet? : En kvantitativ kartläggning av lärarens val av undervisningsinnehåll i religionskunskap på lågstadiet.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Centrum för de samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik (from 2013)

  Författare :Ornella Habimana; [2022]
  Nyckelord :Berättelser; lågstadiet; religionskunskap; religion; undervisning; religiös; läromedel; abrahamitiska religioner; Stories; primary school; religious studies; religion; teaching; religious; teaching materials; Abrahamic religions;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie har varit att kartlägga om alla tre världsreligionerna ges samma utrymme i undervisningen samt vilka berättelser som lärare använder sig utav i sin undervisning inom religionskunskap, varför de valt dessa specifika berättelser samt vilket läromedel de använder sig utav.  Med hjälp av undersökningsmetoden enkäten, undersöktes vilket stoffurval som SO- läraren väljer att inkludera i undervisningen samt eventuella orsaker till de valda stoffen. LÄS MER

 3. 3. Vad, hur, varför och för vem? : En kvalitativ studie om samspelet mellan lärares didaktiska val och elevers uppfattning om religionskunskapsundervisning med fokus på islam

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Jonna Sköld; Mårten Wahlström; [2022]
  Nyckelord :Norm critique; intercultural religious literacy; religious literacy; Islam; didactics; religious studies; Normkritik; interkulturell religionsdidaktik; religionsdidaktik; islam; didaktik; religionskunskapsundervisning;

  Sammanfattning : The study aims to investigate the correlation between teacher’s didactical choices and the student’s interpretation of religious studies that focuses on Islam. The data consists of two surveys answered by both teachers and students. In total, 22 teachers participated in the survey, and 55 students. LÄS MER

 4. 4. Utmaningar för muslimska flickors inkludering i idrott

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Baham Jamshidi; Samuel Koskinen; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Introduction: The problem area in this essay is about Muslim girls' participation in school Physical Education (PE) and physical activity. According to various studies Muslim girls participate to a lesser extent in PE and physical activity in society. LÄS MER

 5. 5. Varför skapade Gud människan? : En idéanalytisk studie om några abrahamitiska teologers syn på människans skapelse

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Elias Edström; [2022]
  Nyckelord :Theology; Judaism; Christianity; Islam; humankind; God; Teologi; judendom; kristendom; islam; människan; Gud;

  Sammanfattning : The aim of this study is to examine and summarize what some Jewish, Christian and Islamic theologians answer to the question about why God created mankind. The theologians are divided in two categories. The first category deals with the time which the theologians are from; the medieval period and the modern period. LÄS MER