Sökning: "islam"

Visar resultat 1 - 5 av 915 uppsatser innehållade ordet islam.

 1. 1. FREEDOM OF RELIGION FOR MUSLIM IMMIGRANTS The politicisation of religion in 2010s Sweden

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Vilhelm Edsmyr; [2021-02-12]
  Nyckelord :Religion; Freedom of religion; Islam; politicisation; migration;

  Sammanfattning : ABSTRACT: Globalization and a rising migration have led to an increasing religious pluralism in Sweden. During the last decade, a large proportion of the migrants have been Muslims, especially immigrants arriving during the European refugee crisis in 2015. LÄS MER

 2. 2. Investigating Monga : seasonal food insecurity and adaptation strategies in the northern region of Bangladesh

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Md Ariful Islam; [2021]
  Nyckelord :seasonal food insecurity; poverty; migration; microfinance;

  Sammanfattning : Food insecurity and poverty are interlinked and the main reason for migration in poor households from the northern part of Bangladesh. Individuals from poor households migrate in the hope of improving self-well-being and for their families. Monga-seasonal food insecurity is a multi-dimensional issue in the northern region of Bangladesh. LÄS MER

 3. 3. Religioners syn på sex och samlevnadsundervisning i skolan : i ämnet biologi

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Moa Movitz; Maja Jakovljevic; [2021]
  Nyckelord :sex; samlevnad; undervisning; skola; religion; kristendom; islam;

  Sammanfattning : Denna kunskapsöversikt belyser den tidigare forskning som finns gällande religioners syn på sex- och samlevnadsundervisning. Vi tycker att detta är ett angeläget område att studera eftersom det finns relativt lite forskning kring ämnet. LÄS MER

 4. 4. Ensidiga perspektiv i arabiskmodersmålsundervisning : En innehållsanalysstudie av lärobokenJag älskar och lär mig det arabiska språket

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå,

  Författare :Noor Bader; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att synliggöra och granska normer avseende religion och genussom vidareförmedlas i en lärobok som används i modersmålsundervisningen i arabiska.Studien syftar också till att se hur normerna framställs i läroboken samt hur de samspelarmed varandra. LÄS MER

 5. 5. Bilden av muslimer och araber i amerikansk media veckan efter terrorattackerna den elfte september 2001 : A Qualitative Content Analysis of how Muslims and Arabs are depicted in American news media the week after 9/11.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Mahomed Ahmed Abdi; [2021]
  Nyckelord :Muslims; Arabs; Islam; news media; orientalism; new frames; 9 11; qualitative content; analysis.;

  Sammanfattning : The aim with this research essay is to examine how Muslims and Arabs are depicted in aselection of four American newspapers following the terror attack on the World Trade Center andthe Pentagon. In order to examine my two main question, I have two theories in which myresearch is based on and they are the framing theory and the postcolonial theory. LÄS MER