Sökning: "islam"

Visar resultat 1 - 5 av 887 uppsatser innehållade ordet islam.

 1. 1. LOCALIZING TRANSITIONAL JUSTICE IN POST ARAB SPRING COUNTRIES A study on the effect of using local language and implementing bodies on the public acceptance of transitional justice in the Middle East

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Iman Abu Zueiter; [2020-11-13]
  Nyckelord :Transitional Justice; Transformative Justice; Post Arab Spring Countries; Middle East; Libya; Yemen; Jordan; Islam; Local Language; Rijal Al-Islah; Legitimacy; the United Nations;

  Sammanfattning : The failure of transitional justice (TJ) processes in most post-Arab Spring countries has called TJ theory into question. Most literature addressing this failure is based, primarily, on arguments of anti-Westernism and the “external” nature of TJ measures. LÄS MER

 2. 2. En diskursanalys av hur religiös klädsel och praktik i skolan framställs i media med fokus på slöjförbudet i Skurups kommun

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Fatima Maziad; [2020-06-22]
  Nyckelord :religiös symbol; religiös praktik; religiös klädsel; skola; diskursanalys; media;

  Sammanfattning : The purpose of the study was to investigate how religious clothing and religious practice is described in newspapers and articles. Main focus was on a specific incident - that wearing a veil in schools in the community of Skurup was prohibited after a decision in the Community board in the end of 2019. LÄS MER

 3. 3. Narrativ resistens : En kvalitativ studie om mot-narrativ som källa till resiliens mot våldsbejakande islamistisk extremism

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Samira Nygård Mirzaei; [2020]
  Nyckelord :radikalisering; våldsbejakande islamistisk extremism; resiliens; narrativ;

  Sammanfattning : På senare år har forskningen om radikalisering och våldsbejakande islamistisk extremism gått från att vara starkt präglat av en säkerhetsdiskurs med top down-perspektiv och fokus på riskfaktorer till att intressera sig alltmer för skyddsfaktorer och hur resiliens – motståndskraft – skapas. I kölvattnet av detta efterlyser forskare ett bottom up-perspektiv som riktar uppmärksamheten mot den lokala nivån och den stora massan muslimer som inte har anslutit sig till extremiströrelser. LÄS MER

 4. 4. User-centered evaluation of the CERO simulation tool

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Nahida Islam; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The proliferation of competitive systems in the market is constantly raising the bar for both usability and UX (hedonic & pragmatic view) in the field of HCI. However, many of today’s technologies lack the essence of usability and UX due to the gap between the practice and the literature. LÄS MER

 5. 5. The Ethiopian Muslims Protest in the Era of Social Media Activism

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Abdurahman Omar; [2020]
  Nyckelord :Ethiopia; Religion; Islam; Civil Resistance; Nonviolent; Protest; Social Movement; Digital Media; Social Media Activism;

  Sammanfattning : The Islamic movement study mostly focused on radical, extremist, violent, or military aspects. The current research was carried out to examine the nonviolent elements of the Islamic movement. Based on the ethnographic photo research conducted in the Ethiopian Muslims Protest, the Islamic movements nonviolent aspect investigated. LÄS MER