Sökning: "islam"

Visar resultat 1 - 5 av 795 uppsatser innehållade ordet islam.

 1. 1. Sufism ur ett genusperspektiv : En innehållsanalys av Muhuiddin Ibn ’Arabis och Abu-Hamid Muhammad al-Ghazalis texter

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Tilda Johansson Kiviaho; [2019]
  Nyckelord :sufism; Ibn Arabi; al-Ghazali;

  Sammanfattning : There are many negative preconceptions about Islam and especially how Islam affects men and women. Women are often described to be subjugated by Islam. Sufism is Islamic mysticism and has been described as one way to give women the same opportunities as men. LÄS MER

 2. 2. The Core-based Worldview model

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Edwin Oldfield; [2019]
  Nyckelord :Worldview; ethics; model; worldview-model; worldview model; worldview; method of worldviews; Religion; Christianity; Hinduism; Islam; Philosophy; Kierkegaard; Nietzsche; Philosophy of Religion; Edwin; Oldfield; Worldview differentiation; Purusartha; Belief; Representationism; Interpretationism; Dispositonalism; Virtue; Världsbild; Livsåskådning; Tros- och livsåskådningsvetenskap; Religionsfilosofi; etik; filosofi; Edwin; Oldfield; Kierkegaard; Nietzsche; Purusartha; Världsbildsdifferentiering; Tro; Representationism; Interpretationism; Dispositionalism; Dygd;

  Sammanfattning : This essay starts at the proposition that there is not yet a satisfying way to differentiate between different worldviews. Although many attempts have been made, they fail in ways that are difficult to pinpoint. LÄS MER

 3. 3. Printed transparent conducting electrodes based on carbon nanotubes (CNTs), reduced graphene oxide (rGO), and a polymer matrix.

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för fysik

  Författare :Md Mazharul Islam; [2019]
  Nyckelord :CNTs; GO; rGO; PVP;

  Sammanfattning : The main focus of this project was to prepare transparent and conductive electrodes (TCEs). TCEs were made out of multi-walled carbon nanotubes (MWCNTs), reduced graphene oxide (rGO), and polyvinylpyrrolidone (PVP). LÄS MER

 4. 4. Sju & de abrahamitiska religionerna : Ett heligt tal?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Yazan Al Abdalla; [2019]
  Nyckelord :Seven; Abrahamic; Religions; Judaism; Christianity; Islam; Sunnah; Intertextuality;

  Sammanfattning : Abstract   Purpose: The study focuses on the number seven in Judaism, Christianity and Islam. The purpose of this essay was to find out where in the Holy Scriptures and traditions the number seven can be found and also to understand what purpose the number have in these religions. LÄS MER

 5. 5. Religion som orsak till eller lösning på sociala problem. : – En argumentationsanalys av motioner om religiösa friskolor från Socialdemokraterna, Liberalerna och Sverigedemokraterna.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Religionsbeteendevetenskap

  Författare :Lisette Stenberg; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to analyze the argumentation used by the Liberals (Liberalerna), Social democrats (Socialdemokraterna) and Sweden democrats (Sverigedemokraterna) in motions regarding religious independent schools in or- der to explore whether they view religion as a cause or as a solution to social problems. The essay focuses on the parliamentary sessions of 2016/17 and 2017/18. LÄS MER