Sökning: "islam"

Visar resultat 1 - 5 av 856 uppsatser innehållade ordet islam.

 1. 1. Image Reconstruction Techniques using Kaiser Window in 2D CT Imaging

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för fysik och elektroteknik (IFE); Linnéuniversitetet/Institutionen för fysik och elektroteknik (IFE)

  Författare :Md Monowarul Islam; Muftadi Ullah Arpon; [2020]
  Nyckelord :CT Imaging; Parallel-Beam Projection; 2D FFT; Radon Transform; Filters; Window Functions; Kaiser window; Inverse Fourier Transform; FBP.;

  Sammanfattning : The traditional Computed Tomography (CT) is based on the Radon Transform and its inversion. The Radon transform uses parallel beam geometry and its inversion is based on the Fourier slice theorem. LÄS MER

 2. 2. Bilden av islam : En historiografisk studie om islam i svensk forskning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Arif Baftija; [2020]
  Nyckelord :Bild; Islam; Muhammed; muslimska samhällen; historiografisk; Amartya Sen; Samuel P. Huntington;

  Sammanfattning : The image of Islam A historiographical study of Islam in Swedish research. A society`s image of a foreign people, culture and religion changes constantly depending on social, political and other important events. LÄS MER

 3. 3. Vad är en representativ muslim? : Vestmanlands läns tidnings porträttering av islam och muslimer

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora; Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Karwan Abbasi; Samer Al-Mosawy; [2020]
  Nyckelord :islam; muslimer; islamism; terrorism; extremism och radikalisering;

  Sammanfattning : Vi lever i en värld där människor rör sig mellan länder, där kulturella referenser möts, påverkar, sammanflätas och utvecklas med andra och där den ökade globaliseringen gör att jordens befolkning kommer allt närmre varandra. Samtidigt finns nationsgränser varigenom det upprätthålls och produceras normer och värderingar och därigenom riktlinjer för vad som kan ta sig uttryck samt på vilket sätt. LÄS MER

 4. 4. Mariam-moskéns kvinnliga imamer : En kvalitativ intervjustudie om kvinnans ställning inom islam då och nu

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora; Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Mimoza Shabani; Mehret Mengistab; [2020]
  Nyckelord :islam; kvinnan; imam; religion; feminism; profetens hustrur; hadith; sharia; Mariam-moskén;

  Sammanfattning : Denna uppsats handlar om den muslimska kvinnans ställning inom islam och hur den har förändrats genom historien. Det är genom historisk kunskap om islam i allmänhet och kvinnans roll i synnerhet, som vi kan förstå vår samtids attityder, tankar och normer kring den muslimska kvinnan. LÄS MER

 5. 5. "Det första jag tänker på är islam" : En kvalitativ studie kring uppfattningen om hedersproblematik utifrån intersektionell teori

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Alexandros Shehadeh; Gustavsson Ted; [2020]
  Nyckelord :hedersproblematik; gymnasielärare; religion; islam; kön; etnicitet; vistelsetid i Sverige; interaktion med omgivningen; stereotyper;

  Sammanfattning : Hedersproblematik är ett aktuellt ämne som väcker debatt kring dess komplexitet. Som blivande religionslärare står vi inför ett komplicerat uppdrag att undervisa om hedersproblematikens alla dimensioner. Genom att intervjua religionslärare på gymnasieskolor vill vi få en förståelse kring deras uppfattning om hedersproblematik. LÄS MER