Sökning: "islam"

Visar resultat 1 - 5 av 833 uppsatser innehållade ordet islam.

 1. 1. Skolsköterskors förebyggande arbete med elever i åldrarna 10- 15 år som deltar i fastan under Ramadan.

  Magister-uppsats,

  Författare :Elin Hammarstrand; Rebecca Haraldsson; [2019-11-27]
  Nyckelord :Fasta; Förebyggande arbete; Ohälsa; Ramadan; Skolsköterskor;

  Sammanfattning : Background: More and more children and adolescents in Sweden participate in Ramadan,one of Islam’s biggest yearly celebrations. In Sweden pupils are bound to school participationbut they also have religious freedom by law. According to research, fasting can have anegative effect on pupils’ health and school performance. LÄS MER

 2. 2. Individualized Islamic practices and proving ‘normality’ - Thoughts and experiences of Muslim international students regarding their Muslim identities and everyday religious practices in Swedish society

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Negin Mohaghegh Harandi; [2019-10-18]
  Nyckelord :Muslims; international students; individualization of religion; stigmatization; identity- practicing Islam- lived religion.;

  Sammanfattning : Due to a rapid growth of immigration from Muslim majority countries, the number of Muslims living in Sweden has dramatically increased since 1950s. Sweden has a very diverse Muslim population in terms of cultural, ethnic, political, linguistic and educational background. LÄS MER

 3. 3. "Hedersförtryckets" Stridande Konstruktioner : En diskursteoretisk studie om konstruktionen av ”hedersförtryck” som kultur och religion, patriarkalt förtryck eller som del av rasismens stereotypisering

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Josefine Jacobsson; [2019]
  Nyckelord :diskurs; hedersförtryck ; rasism; patriarkalt förtryck; kulturellt förtryck; religiöst förtryck;

  Sammanfattning : Hur ”hedersförtryck” ska benämnas har sedan 90-talet utgjort grunden för en konfliktfylld diskussion i Sverige. Sommaren 2015 publicerar Amineh Kakabaveh, riksdagsledamot för Vänsterpartiet, en debattartikel om ”hedersförtryck” och fundamentalismens utbredning i socialt utsatta förorter. LÄS MER

 4. 4. Muslimsk feminism - två perspektiv : En kvalitativ textanalys om hur två muslimska feministiska teologer förhåller sig till den islamiska traditionen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Anton Esbjörnsson; [2019]
  Nyckelord :Religion; islam; feminism; textanalys; islamisk tradition;

  Sammanfattning : This study examines two Muslim feminist theologians and their approach to the Islamic tradition and the religious sources. The purpose of the study is to examine their presentation and interpretation of the sources from a feminist perspective and to compare their arguments. LÄS MER

 5. 5. A contemporary understanding of Islamophobia in the West - the case of Donald Trump

  Master-uppsats, Lunds universitet/Graduate School; Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen; Lunds universitet/Pedagogik; Lunds universitet/Master of Science in Global Studies

  Författare :Huda Amir Gafur; [2019]
  Nyckelord :Key words: Islamophobia; United States of America; Donald Trump; Orientalism; Populism; Critical Discourse Analysis; Fairclough; Social Sciences;

  Sammanfattning : Abstract This thesis uses Critical Discourse Analysis to analyse the narratives of Islamophobia of United States of America, with President Donald Trump as a case study, examining his interviews and speeches. The theoretical framework is constituted by critical race theory (with particular focus on cultural racism), the critique of the colonial mentality, clash of civilization and populism. LÄS MER