Sökning: "islamisk tradition"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden islamisk tradition.

 1. 1. Djinn & magi : Andeväsen och magiska ritualer inom islamisk tradition

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Yazan Al Abdalla; [2020]
  Nyckelord :Djinn; Iblis; Socialization; Sihr; Mageia; Magic; Conversation; Analysis; Multimodality; Intertextuality; Islam; Islamic; Babylon; Babil;

  Sammanfattning : Purpose: This study focuses on describing and explaining Djinn, Iblis and magic from an Islamic point of view. There are many stories that can be told but the author focuses on the parts of the stories that is known to the majority of Muslims. LÄS MER

 2. 2. Muslimsk feminism - två perspektiv : En kvalitativ textanalys om hur två muslimska feministiska teologer förhåller sig till den islamiska traditionen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Anton Esbjörnsson; [2019]
  Nyckelord :Religion; islam; feminism; textanalys; islamisk tradition;

  Sammanfattning : This study examines two Muslim feminist theologians and their approach to the Islamic tradition and the religious sources. The purpose of the study is to examine their presentation and interpretation of the sources from a feminist perspective and to compare their arguments. LÄS MER

 3. 3. I gränslandet mellan islamisk ideologi och liberal demokrati : - en studie av islamsprinciper i en nutida kontext

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Tros- och livsåskådningsvetenskap

  Författare :Marija Asker; [2017]
  Nyckelord :Islamic reinterpretation; Islamic traditionalists; Islamic feminism; the Quran; Sharia; tradition of the Prophet; Islamic democracy; Liberal democracy; secularization; democracy and tradition.;

  Sammanfattning : The main purpose of the thesis is to investigate the possibility of bridging the dichotomy between Islam and the criteria of modern society by means of reinterpreting the principles (foundations) of Islam. The reformists Abdolkarim Soroush, Sedigheh Vasmaghi and Tariq Ramadan seek to prove that the methods keeping strictly within the boundaries of tradition interpreting the Quran along the lines of previous generations is not necessarily the sole means of coming to an understanding of the Quran’s message. LÄS MER

 4. 4. Reinterpreting traditional weave : Revisiting vernacular architecture

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Arkitektur

  Författare :Havar Cemal; [2014]
  Nyckelord :Kurdistan; Iraq; Identity; culture; weaving; traditional; crafts; school; erbil; carpet; Kurdistan; vävning; lokal arkitektur; hantverk; kultur; matta; identitet; skola; erbil; iraq;

  Sammanfattning : I am interested in experiences and knowledge that is passed on from generation to generation, and in a broad sense this is the starting point of my thesis project.  I am of Kurdish descent, and I knew early on that I wanted to make a project that related to Kurdish tradition. LÄS MER

 5. 5. Islam på universitetet. En innehållsanalys av islamisk predikan på Chalmers

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Jimmy Emanuelsson; [2010-06-23]
  Nyckelord :Islamisk predikan; väckelserörelser; Chalmers; universitet; Göteborg; etik; islam och muslimer i Sverige; khutba; da‘wa;

  Sammanfattning : This paper analyzes the content of eight Islamic Friday-sermons, held at Chalmers Technical University in Gothenburg in spring 2010, organized by Chalmers Islamiska Förening (CIF) (Chalmers Islamic community).The forces of globalization, the accessibility of information and the Internet have given rise to discourses and movements that know no national boundaries. LÄS MER