Sökning: "islamism"

Visar resultat 1 - 5 av 64 uppsatser innehållade ordet islamism.

 1. 1. The Securitization of Extremism Threats in the Swedish Government : What Actual Significance does the Alleged Identification and Classification of a Security Threat have for Swedish National Security?

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för globala politiska studier (GPS)

  Författare :Mathilda Marklund; [2022]
  Nyckelord :School attacks; violence-promoting extremism; Islamist extremism; right-wing extremism; left-wing extremism; lone-actor of extremism.; Skolskjutningar; skolattacker; våldsbejakande extremism; våldsbejakande islamism; högerextremism; vänsterextremism; ensamagerande våldsverkare;

  Sammanfattning : The new phenomena of “school attacks” has emerged in Sweden since 2015. Between 2015 and today (2022), Sweden has been a subject of four “school attacks”, whereas three of these attacks have occurred within a period of seven months. LÄS MER

 2. 2. Imperial Geopolitics in Kamila Shamsie’s Burnt Shadows: From Islamism and Islamophobia to Postcolonial Islam

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för språk (SPR)

  Författare :Shyamal Chandra Barman; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This thesis investigates the relationship between imperial geopolitics and Islam in Burnt Shadows (2009) by Kamila Shamsie. The time frame of Burnt Shadows covers more than fifty years ranging from 9th August 1945 to the attack on the world trade center and the aftermath of the historical 9/11 incident. LÄS MER

 3. 3. How Can We Understand Success and Failure in Conflict Mediation with Islamist Parties?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Charlotta Johansson; [2022]
  Nyckelord :Mediation; Islamism; Taliban; Moro Islamic Liberation Front MILF ; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This thesis explores how we can understand mediation success in conflicts involving at least one islamist conflict party. Building on previous research about Islamism in conflicts and peace process contexts, and using broader theory regarding international mediation success, a theoretical framework describing mediation success with jihadists is developed. LÄS MER

 4. 4. A Green Menace in Algeria? : A case study of the Front Islamique du Salut and the rejection of Islamism

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Nadia Younnesse; [2022]
  Nyckelord :Political science; Islamism; Algeria; Case study;

  Sammanfattning : This study examines the case of the Front Islamique du Salut (FIS), a political party that in the early 1990s regrouped various Islamist currents in Algeria and managed to win the municipal elections, and its victory was expected in the parliamentary elections. However, an abrupt coup d’état undertaken by the military and backed inexplicitly by international opinion was to end the party’s success. LÄS MER

 5. 5. Den föraktade friheten : En idéhistorisk analys av några politiska värderingar i öst och väst

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Ingela Berger; [2022]
  Nyckelord :Bin Laden; Bin Ladin; Mawdudi; Maududi; George W. Bush; Tony Blair; öst; väst; ideologi; värderingar; politiska idéer; religion; politisk islam; islamism; terrorism; liberalism; frihet; lydnad; orientalism; occidentalism; fundamentalism; jihadism; salafi-jihadism;

  Sammanfattning : Tal och texter kan innehålla så mycket; både uppenbara budskap och det som finns mellan raderna. Jag tror att vi kan lära oss mycket genom att ta del av andra människors ord och begrepp. Genom de begrepp vi använder uttrycker vi våra värderingar – det vi ser som bra och dåligt, viktigt och oviktigt. LÄS MER