Sökning: "islamofobi"

Visar resultat 1 - 5 av 113 uppsatser innehållade ordet islamofobi.

 1. 1. Islamofobi i läromedel? : En innehållsanalys gällande öppna och slutna föreställningar om muslimer och islam i digitala läromedel

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Christoffer Byhlin; [2023]
  Nyckelord :digitala läromedel; innehållsanalys; islam; islamofobi; muslimer;

  Sammanfattning : Given the increased debates concerning Muslims and Islamophobia in Sweden, the purpose of this essay has been to investigate the ways in which open and closed views about Muslims and Islam are expressed in digital teaching materials for lower and upper secondary school in the subject of religious studies, through a theoretical lens of Islamophobia. The first two investigated issues have therefore dealt with the ways in which open and closed ideas about Muslims and Islam are expressed in the teaching materials. LÄS MER

 2. 2. Islamofobi i skola och klassrum

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Shkumbin Bilalli; [2022]
  Nyckelord :islamophobia; classroom; in school; education; eliminate;

  Sammanfattning : The purpose of this essay is to investigate religious didactic research that could eventually be applied in a teacher’s various forms of teaching and education, so that islamophobia may be eradicated, which leads me to this essay’s question  How can religious didactic research be applied in religious education to combat Islamophobia in schools and classrooms?.  The research required for this essay has been found through various databases, such as Google Scholar, Swepub and ERIC via EBSCO. LÄS MER

 3. 3. "Der er noget med mig som ikke stemmer overens med forventningerne” : Et kvalitativt studie om stigmatiseringen af svenske, kvindelige konvertitter til islam

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för globala politiska studier (GPS)

  Författare :Fatima Al-Hashimi; [2022]
  Nyckelord :Stigma; stigmatisering; Erving Goffman; svenska konvertiter; svenske konvertitter; svenskhed; svenskhet; islamofobi; islam; mångfaldsstudier; IMER;

  Sammanfattning : The approach of this study is that conversion to Islam leads to stigmatization. Based on that the aim of this study is to examine what reactions and treatment Swedish Muslim converts have experienced from their families regarding their conversion to Islam, how they prepare for revealing their conversion, what strategies they use to handle their families’ reactions and whether this has any significance in their self-perception. LÄS MER

 4. 4. Främlingsfientlighet i skolan : En kunskapsöversikt kring hur främlingsfientliga uttryck synliggörs och kan förebyggas i skolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Isabel Sablic; Besa Skenderi; [2022]
  Nyckelord :Främlingsfientlighet; religionsdidaktik; afrofobi; antiromanism; islamofobi; antisemitism;

  Sammanfattning : Detta arbete är en kunskapsöversikt som har sin utgångspunkt i skolans arbete med främlingsfientlighet. Kunskapen som har sammanställts kan användas på alla skolnivåer. LÄS MER

 5. 5. Rasistiska och islamofobiska diskurser kring våld och förtyck i hederns namn i Sverige. : En intervjustudie om verksamheters upplevelser av våldsutsattas erfarenheter kring debattklimatets konsekvenser.

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Raghda' Harahsheh; [2022]
  Nyckelord :Rasism; Islamofobi; antimuslimsk rasism; våld och förtyck i hederns namn; Strukturella konsekvenser; psykiska konsekvenser.;

  Sammanfattning : Med denna intervjustudie vill jag lyfta upp hur rasistiska och islamofobiska diskurser kring våld ochförtyck i hederns namn är påtagliga narrativ som Sverige upprätthåller. Ett sådant debattklimat somutgår ifrån ett rasistiskt skillnadstänkande om vissa grupper, rangordnar och bedömer dem oliktetniskt svenska majoritetsbefolkningen. LÄS MER