Sökning: "islamofobi"

Visar resultat 1 - 5 av 104 uppsatser innehållade ordet islamofobi.

 1. 1. Hatet och Hatbrotten: Dess offer och förövare i svensk dags- och kvällspress : En kvantitativ innehållsanalys om nyhetsrapporteringen kring hatbrott i Dagens Nyheter och Expressen

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Journalistik; Södertörns högskola/Journalistik

  Författare :Ellen Hellström Persson; Ellen Ingren; [2021]
  Nyckelord :Hatbrott; rasism; islamofobi; hat; nyhetsjournalistik;

  Sammanfattning : Denna studie har som syfte att beskriva hur Expressen och Dagens Nyheter rapporterat om hatbrott under år 2010, 2015 och 2020. I en andra delfråga undersöks i synnerhet den nyhetsjournalistiska rapporteringen om islamofobiska hatbrott under dessa år. LÄS MER

 2. 2. Kontroversiella frågor i religionskunskapsundervisning : En intervjustudie om lärares uppfattningar om kontroversiella frågor, undervisningsmetoder och positioneringar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :Karolina Hill; [2021]
  Nyckelord :kontroversiella frågor; undervisningsmetoder; positionering; religionskunskap; religionsdidaktik;

  Sammanfattning : Sveriges utveckling till ett mångkulturellt och mångreligiöst land har de senaste decennierna förändrat vilka frågor vi möter och diskuterar med varandra. Religionskunskap som ämne ska ge elever möjlighet att utveckla en beredskap att förstå och leva i ett samhälle präglat av mångfald. LÄS MER

 3. 3. Eleven och bilden av islam : En studie som visar om eleverna har föreställningar om islam samt om vilka religionsdidaktiska metoder forskning visar motverkar islamofobi i klassrummet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Fjona Ibishi Halimi; [2021]
  Nyckelord :Religion; islamofobi; högstadieelever;

  Sammanfattning : Syftet med denna undersökning var att ta reda på om det finns islamofobi bland eleverna. Genom en enkätstudie på 103 elever i en mellanstor högstadieskola i södra Sverige har jag tagit reda på vad eleverna tycker och hur de ställer sig till religionen islam och om deras inställning till islam kan klassificeras som islamofobi. LÄS MER

 4. 4. Falskt alarm! Inga terrorister! : Muslimska stereotyper i svenska kriminalserier, ungdomars identitetsskapande och undervisning om islam

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :Hanna Romelin; [2021]
  Nyckelord :Religionsdidaktik; identitet; islamofobi; stereotypisering; kriminalserie; orientalism;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to analyze and discuss negative stereotypes of Muslims and supposed Muslims in fictive images and theorize what impact such images have on Muslims’ concept of the self. The purpose is also to discuss what consequences this can have for the multi-cultural classroom. LÄS MER

 5. 5. Undervisning om islamofobi: Vad lärare kan göra för att öka empatin och förståelsen hos sina elever

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI)

  Författare :Alicia Lindberg; [2021]
  Nyckelord :empati; främlingsfientlighet; förståelse; gymnasiet; islamofobi; religion; religionskunskap; tolerans; undervisning;

  Sammanfattning : Detta arbete är en kunskapsöversikt över lärarens roll inom undervisning om islamofobi. Den syftar till att ge en välgrundad överblick angående olika faktorer som är viktiga för religionslärare inom gymnasieskolan att ta i beaktande när man undervisar elever om islamofobi. LÄS MER