Sökning: "islamophobia"

Visar resultat 1 - 5 av 65 uppsatser innehållade ordet islamophobia.

 1. 1. Genderless violence and invisible whiteness : A study of how white supremacist extremism is represented in Western media

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Emilia Lindén Guinez; [2020]
  Nyckelord :White supremacy; extremism; terrorism; knowledge regime; whiteness; masculinity; violence; postcolonialism; Islamophobia; Western media;

  Sammanfattning : This paper examines what kind of knowledge is (re)produced in Western media coverage of the terrorist attack in Christchurch, New Zealand on 15 March 2019. A central point of departure is that the media plays a significant part in the construction of knowledge. LÄS MER

 2. 2. Sverigedemokraterna och religion på mikronivå : En kvalitativ intervjustudie om Sverigedemokratiska lokalpolitikers syn på landsbygdspolitik i relation till religion

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Mattis Nilsson; [2020]
  Nyckelord :The Swedish democrats; Xenophobia; Islamophobia; Imagined communities; Religion;

  Sammanfattning : The purpose of this essay is to get an understanding of how the Swedish Democrats have such a prosperity in the countryside. The aim is also to see if, and in that case how, the Swedish Democrats uses religion as a tool to increase their voter support. LÄS MER

 3. 3. Framställningen av islam och judendom i svenska läromedel med fokus på omskärelse : En studie om antisemitism och islamofobi i svenska läroböcker

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

  Författare :Martin Lönn; [2020]
  Nyckelord :religion; Islam; Judaism; content analysis; teaching materials; teaching books; circumcision; rabbi.; religion; islam; judendom; innehållsanalys; läromedel; läroböcker; omskärelse; rabbin;

  Sammanfattning : Religion har inte blivit privatiserad över tiden som vissa i samhället kanske har trott utan har istället fått större utrymme utanför den privata sfären och blivit de-privatiserad. Den teoretiska förankringen är en innehållssanalys. LÄS MER

 4. 4. A contemporary understanding of Islamophobia in the West - the case of Donald Trump

  Master-uppsats, Lunds universitet/Graduate School; Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen; Lunds universitet/Pedagogik; Lunds universitet/Master of Science in Global Studies

  Författare :Huda Amir Gafur; [2019]
  Nyckelord :Key words: Islamophobia; United States of America; Donald Trump; Orientalism; Populism; Critical Discourse Analysis; Fairclough; Social Sciences;

  Sammanfattning : Abstract This thesis uses Critical Discourse Analysis to analyse the narratives of Islamophobia of United States of America, with President Donald Trump as a case study, examining his interviews and speeches. The theoretical framework is constituted by critical race theory (with particular focus on cultural racism), the critique of the colonial mentality, clash of civilization and populism. LÄS MER

 5. 5. Bilden av religiösa : En studie av hur muslimer och kristna framställs i den digitala tidskriften Samtiden

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Jan Willers; [2019]
  Nyckelord :postcolonial theory; anti-emulation; post-secular theory; gender perspective; orientalism; colonialism; islamophobia; islamization; postkolonial teori; andrafiering; postsekulär teori; genusperspektiv; orientalism; kolonialism; islamofobi; islamisering;

  Sammanfattning : The purpose of the paper is to investigate how different religious groups such as Muslims and Christians are presented in the digital magazine Samtiden. Furthermore, the purpose is to investigate whether and how different religions differ in their presentation and whether there is a clear agenda related to emerging beliefs. LÄS MER