Sökning: "islamophobia"

Visar resultat 1 - 5 av 72 uppsatser innehållade ordet islamophobia.

 1. 1. Islamophobia in the Netherlands: Semi-Structured Interviews with Implementers of Polarization and Radicalization Action Plan 2007-2011

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Farinaz Aryanfar; [2021-07-01]
  Nyckelord :islamophobia; integration; Netherlands; peace and conflict studies;

  Sammanfattning : Islamophobia has been on the in many countries in the past decade. However, not much research has been done on solutions to decrease it. This thesis is a case study of the Dutch Polarization and Radicalization Action Plan (PRAP) projects implemented during 2007-2011. LÄS MER

 2. 2. Undervisning om islamofobi: Vad lärare kan göra för att öka empatin och förståelsen hos sina elever

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI)

  Författare :Alicia Lindberg; [2021]
  Nyckelord :empati; främlingsfientlighet; förståelse; gymnasiet; islamofobi; religion; religionskunskap; tolerans; undervisning;

  Sammanfattning : Detta arbete är en kunskapsöversikt över lärarens roll inom undervisning om islamofobi. Den syftar till att ge en välgrundad överblick angående olika faktorer som är viktiga för religionslärare inom gymnasieskolan att ta i beaktande när man undervisar elever om islamofobi. LÄS MER

 3. 3. “There Is No Unconditional Love” : Decoding anti-refugee sentiments on Chinese social media

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för Asien-, Mellanöstern- och Turkietstudier

  Författare :Song Jing; [2021]
  Nyckelord :Anti-refugee; China; social media; Islamophobia; critical discourse analysis;

  Sammanfattning : This paper attempts to decode anti-refugee sentiments on Chinese social media. It is based on the selection, organization, and thematization of typical anti-refugee narratives extracted from social media in order to better understand the reasons behind such sentiments. Attitudes towards refugees on Chinese social media are overwhelmingly negative. LÄS MER

 4. 4. Didaktiska lösningar för att motverka islamofobi i grundskolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå,

  Författare :Ervin Rahic; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att komma fram till olika didaktiska metoder som lärare tillämpar i undervisningen för att motverka islamofobi i skolan. För att få fram metoderna grundar studien sig på intervjuade lärare som berättar om vilka metoder de själva tillämpar för att motverka islamofobi. LÄS MER

 5. 5. Gendered Aspects of Islamophobia : A critical discourse analysis of the Danish parliament’s debate regarding the ban on niqab/burqa

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för globala politiska studier (GPS)

  Författare :Martina Kristic; [2021]
  Nyckelord :niqab burqa ban; islamophobia; cultural violence; white feminist discourse; white saviour discourse; orientalist discourse; critical discourse analysis;

  Sammanfattning : A law proposal was passed by the Danish parliament in 2018 prohibiting the wear of niqab and burqa in all public spaces. This study aims to analyse the discourse of the debate in the parliament leading up to the passing of the law by using Fairclough’s method of critical discourse analysis. LÄS MER