Sökning: "island grundande"

Hittade 1 uppsats innehållade orden island grundande.

  1. 1. Öster i Väster : En studie av östersjökeramiken från Västergarn, Gotland

    Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för arkeologi och antik historia

    Författare :Martin Holmbäck; [2017]
    Nyckelord :Västergarn; Gotland; Baltic Sea Ware; Pottery; Medieval; Västergarn; Gotland; Östersjökeramik; Keramik; Medeltid;

    Sammanfattning : The purpose of this thesis is to examine the earliest active time period of the harbour of Västergarn on the island of Gotland. The exact time of the founding of Västergarn has been debated for almost a century. LÄS MER