Sökning: "iso 14001 certifiering"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade orden iso 14001 certifiering.

 1. 1. En undersökning av lönsamheten i hållbara satsningar : En jämförande studie av nyckeltalen hos ISO 14001 certifierade företag och företag utan certifiering

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Pernilla Rutberg; Johan Henricson; [2019]
  Nyckelord :nyckeltalsanalys; ISO 14001; hållbarhet; utveckling; företagsstyrning; ledarskap;

  Sammanfattning : In this study, we have used quantitative research method to investigate whether there is a relationship between climate initiatives and economic performance. The study compares Swedish companies within SNI 42:2 with environmental certification with those without environmental certification to see if there is a financial incentive for companies to work more environmentally based on an environmental certificate. LÄS MER

 2. 2. Tillsyn av ISO 14001-certifierade verksamheter

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Emelie Fridell; [2016]
  Nyckelord :ISO 14001; Environmental Managment Systems; Regulatory demands; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Even though there is little evidence that ISO 14001 certified companies actually reduce their environmental impact, previous studies show that certified companies comply to environmental regulatory demands better than non-certified companies. The purpose of this study is to examine the regulatory compliance of ISO 14001 certified companies in the south of Sweden. LÄS MER

 3. 3. Miljöledningssystem för fastighetsverksamheten Håbohus AB : En förstudie

  Master-uppsats, KTH/Industriell ekologi

  Författare :Isa Wästlund; [2016]
  Nyckelord :Environmental management system; Håbohus AB; Svensk Miljöbas; Environmental impact; Miljöledningsystem; Håbohus AB; Svensk Miljöbas; Miljöpåverkan;

  Sammanfattning : Håbohus AB är en kommunägd fastighetsverksamhet i Bålsta, detta examensarbete behandlar framtagandet av ett miljöledningssystem för dess verksamhet. Miljöledningssystemet är uppbyggt enligt standarden Svensk Miljöbas. LÄS MER

 4. 4. Samhället värnar om miljön, företag vill öka intäkter. Men kan deras intressen gå mot samma riktning? : En kvalitativ undersökning om hur certifiering för miljöledningsstandard ISO 14001 påverkar företags finansiella intäkter.

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för industriell ekonomi; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för industriell ekonomi; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för industriell ekonomi

  Författare :Rasmus Nilsson; David Randa; Louise Andersson; [2016]
  Nyckelord :ISO 14000; ISO 14001; Environmental Management Systems; Environmental performance och Stakeholder Theory.;

  Sammanfattning : Syfte: Studiens syfte är att ge företag ökad förståelse för hur arbete mot minskad miljöpåverkan även kan vara förenligt med ökade finansiella intäkter.Metod: Vi använder oss av ett intressentbaserat angreppsätt för att besvara studiens frågeställning, där företags benägenhet att aktivt arbeta med miljöledning utgår från de krav som ställs av dess olika intressenter. LÄS MER

 5. 5. Utmaningarna med ISO 14001:2015

  Master-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Johanna Strömberg; [2016]
  Nyckelord :Miljöledningssystem; Environmental management system; ISO 14001; ISO 14001:2015; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : ISO 14001 is the most commonly used international standards for implementation of environmental management systems and is embraced by businesses for managing environmental issues. A new revision of the ISO 14001 standard was introduced 2015. LÄS MER