Sökning: "iso 9241-11"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden iso 9241-11.

 1. 1. The Critical-Care Pain Observation Tool (CPOT) på NIVA : En enkätstudie om användbarhet

  Magister-uppsats, Röda Korsets Högskola

  Författare :Brynhilde Hall Radojković; [2015]
  Nyckelord :Pain; The Critical-Care Pain Observation Tool – CPOT; Usability; Critical Care Nurse; Smärta; the Critical-Care Pain Observation Tool – CPOT; Användbarhet; Intensivvårdssjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Smärta är för intensivvårdspatienten en unik, subjektiv, obehaglig och flerdimensionell upplevelse. Intensivvårdssjuksköterskan har ett moraliskt ansvar att lindra patienternas smärta. Verbalt icke-kommunicerandepatienter kan inte skatta sin smärta med hjälp av Numeric Rating Scale (NRS). LÄS MER

 2. 2. Developing a usability method for assessment of M-Commerce systems : a case study at Ericsson

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för datalogi och datorsystemteknik

  Författare :Gabriela Novak; [2014]
  Nyckelord :usability; usability test; context of use; M-Commerce;

  Sammanfattning : Context. Usability work in software engineering is a measure of quality and it contributes to the overall acceptability of systems. However it is also the most neglected process in the software industry. While there are established guidelines and methods in usability, they are not used in the industry to the full extent. LÄS MER

 3. 3. Tillgänglighet och användbarhet på webb-tv för synskadade : En studie om vilka problem som kan uppstå för synskadade användare på webb-tv

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

  Författare :Nina Ma; [2013]
  Nyckelord :webb-tv; tillgänglighet; användbarhet; TV4 Play; SVT Play; synnedsättning; synskadad; ISO 9241-11; WCAG;

  Sammanfattning : Idag är internet ett av de mest använda medieverktyg som bör finnas tillgängligt för alla människor, även personer med funktionsnedsättningar. Målet med denna uppsats är att undersöka om webb-tv på internet är tillgängligt för användare med funktionsnedsättning, särskilt synskadade. LÄS MER

 4. 4. Mobilapplikationsutveckling med en användarcentrerad designfilosofi : enligt ISO 9241-210

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan

  Författare :Jim Aho; Hans Höijer; [2012]
  Nyckelord :ISO 9241-210; ISO 9241-11; mobilapplikationsutveckling; iOS; Apple App Design Strategies; iPhone; användbarhet;

  Sammanfattning : Marknaden för smartphones har vuxit stort under de senaste åren och även utveckling av applikationer till dessa. Då utveckling av applikationer för smartphones skiljer sig från traditionell utveckling så passar inte traditionella utvecklingsprocesser för utveckling till smartphones på ett optimalt sätt. LÄS MER

 5. 5. Användbarhet på Södertörns högskolas hemsida : Hur förhåller sig Södertörns högskolas hemsida till användbarhet?

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kommunikation, medier och it

  Författare :Martin Markström Lindgren; [2011]
  Nyckelord :iso 9241-11; usability; jacob nielsen; iso 9241-11; användbarhet; jacob nielsen;

  Sammanfattning : Användbarhet är idag en del av människa-dator interaktion som bl.a. Södertörns högskola satsar på att lära ut. Syftet med denna undersökning är att belysa användbarheten på Södertörns högskolas hemsida. LÄS MER