Sökning: "iso standarder"

Visar resultat 1 - 5 av 102 uppsatser innehållade orden iso standarder.

 1. 1. Produktutveckling av en medicinteknisk arbetstol

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Maskinteknik

  Författare :Alex Oskarsdottir; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I syfte att bidra till en högre sysselsättningsgrad och ökad livskvalitet hos individer med kroniska nervsmärtor i ben och rygg har en produktutveckling av en medicintekniskarbetsstol genomförts. Som referensobjekt användes en prototyp som kombinerar funktioner på ett sådant sätt att stolen bidrar till minskad kotkompressionoch minskat tryck över nerver i ben. LÄS MER

 2. 2. Miljöperspektiv i verksamhetsstyrning : Hur små och medelstora företag arbetar med att integrera hållbarhet i sin verksamhetsstyrning

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Sara Kadhim Jawad; Kaltrina Haxha; [2022]
  Nyckelord :Hållbarhet; Integrering; Miljö; Verksamhetsstyrning; små och medelstora företag;

  Sammanfattning : Magister thesis in Business Administration, Degree of Master of Science in Business and Economics Authors: Kaltrina Haxha & Sara Kadhim Supervisor: Kim Eriksson Examiner: Jan Alpenberg Title: Environmental perspective in corporate governance - How small and medium-sized companies work to integrate sustainability into their corporate governance. Background and problem: Sustainability has gained an increasing focus in today's society and thus different working methods have been established to prevent a negative impact on the environment. LÄS MER

 3. 3. Quality Management Systems in Healthcare : “Implementation of the Medical Device Regulation”

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Jonah Ejheden; Teodor Tapper; [2022]
  Nyckelord :MDR; QMS; Implementation; Hospital; ISO 13485; Gap-analysis; ; QMS; MDR; Implementering; Sjukhus; ISO 13485; Gap-analys; ;

  Sammanfattning : This study investigated how a QMS that is compliant with the Medical Device Regulation (MDR) can be constructed and what the most important aspects are when creating a functional QMS at a Swedish hospital. QMS:s are a fundamental part of a healthcare organization and are used to ensure safe and secure patient care. LÄS MER

 4. 4. Low-Code Development Life Cycle : En beskrivning hur systemutvecklings-verksamheter hanterar Software Development Life Cycle-processer i low-code plattformar

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Oliver Andersson; [2022]
  Nyckelord :Low-code platform; LCP; SDLC;

  Sammanfattning : This study examines how systems development operations manage the Software Development Life Cycle (SDLC) in a Low-Code Platform (LCP) and how these descriptions relate to today's SDLC standards. To investigate this, a case study for a specific LCP has been made. LÄS MER

 5. 5. Design of an excavator grip : A pilot study and development of an ergonomic Human-Machine interface for excavators

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Hugo Mörtsell; [2022]
  Nyckelord :Excavator Joystick; Excavator Grip; Excavator Control System; Industrial Design Engineering; Human Centered Design; Human-machine Systems; Operator Controls Ergonomics; Grävmaskin Joystick; Grävmaskin Styrsystem; Industriell Designteknik; Människocentrerad Design; Människa-maskin-system; Förarreglage Ergonomi;

  Sammanfattning : The Excavator industry is developmentally behind many other similar industries. This is, like many parts of these long living machines, true for the controls used to maneuver them. It has few competent control systems that are ergonomic, comfortable, adaptable, durable and intuitive. LÄS MER