Sökning: "isolation"

Visar resultat 1 - 5 av 1480 uppsatser innehållade ordet isolation.

 1. 1. The experiences of older HIV/AIDS patients : A descriptive literature review

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

  Författare :Jiawen Lu; Xinting Yu; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Background: The number of older people living with HIV/AIDS is increasing year byyear. With the ageing of society and advances in anti-HIV/AIDS treatment programmes,HIV/AIDS infection among older persons (over 45 years of age) is increasing at anunusual and unprecedented rate and is receiving increasing attention. LÄS MER

 2. 2. Tillgänglighet till urbana miljöer för personer med synnedsättning : en platsanalys av Storängstorget i Norra Djurgårdsstaden i Stockholm

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Rasmus Willart; [2023]
  Nyckelord :Tillgänglighet; användbarhet; framkomlighet; allmänna platser; utemiljöer; funktionsnedsättning; synnedsättning; ögonsjukdomar;

  Sammanfattning : Synen har en avgörande roll för hur allmänna platser upplevs och används. Synnedsättningar kan begränsa personers möjligheter att orientera sig självständigt. LÄS MER

 3. 3. Utmanare av den rådande ordningen - En statistisk studie av Sverigedemokraternas påverkan på kommunala minoritetsstyren i Sverige

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Carl Ädelrot; [2023]
  Nyckelord :Sweden Democrats; minority government; local coalition formation; pariah parties; mainstream-niche party strategies; Law and Political Science;

  Sammanfattning : During the last 20 years, the number of minority governments in Swedish municipalities have increased dramatically. Simultaneously, the Swedish Democrats have gained an increasing share of municipal voter support. LÄS MER

 4. 4. Assembly Line Balancing : Addressing the Theory-Practice Gap

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för system- och rymdteknik

  Författare :Christoffer Fink; [2023]
  Nyckelord :assembly line balancing; ALB; OptaPlanner;

  Sammanfattning : The efficiency of an assembly line depends on how the different tasks are distributed among the work stations that make up the assembly line. Assigning the tasks to the stations is called assembly line balancing (ALB) and is an NP-hard optimization problem. LÄS MER

 5. 5. Digital Front End Algorithms for Sub-Band Full Duplex

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för elektro- och informationsteknik

  Författare :Midhat Rizvi; Khaled Al-Khateeb; [2023]
  Nyckelord :Adjacent Channel Leakage Ratio; Bit Error Rate; Clipping and Filtering; Crest Factor Reduction; Digital front end; Digital Pre-Distortion Error Vector Magnitude; Frequency Division Duplex; Power Amplifier; Peak to Average Power Ratio; Peak Cancellation Crest Factor Reduction; Sub Band Full Duplex; Self-Interference Cancellation; Signal-to-Interference Noise Ratio; Signal-to-Noise Ratio; Turbo Clipping; Time Division Duplex; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Sub-band full duplex is a new communication scheme technology, where a single frequency band is partitioned into sub-bands for downlink (DL) and up-link(UL) transmissions, and both can take place simultaneously. The idea behind the sub-band full duplex development is to improve the throughput, and coverage and reduce the latency of the UL communication by allowing the UL reception during the DL transmission. LÄS MER