Sökning: "isometrisk bålstyrka"

Hittade 1 uppsats innehållade orden isometrisk bålstyrka.

  1. 1. Knäböj och frontböjs påverkan på isometrisk bålstyrka samt på posturalt svaj – en interventionsstudie

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

    Författare :Martin Sjöstedt; Gustav Mannesson; [2018]
    Nyckelord :Balans; frontböj; isometrisk bålstyrka; knäböj; posturalt svaj;

    Sammanfattning : Bakgrund: Knäböj är en av de mest vanligt förekommande övningarna vid träning av nedre extremitet och används både som vardagsträning, i rehabiliteringssyfte och inom styrkesporter. Två vanliga varianter av knäböj är knäböj, med skivstången bakom huvudet vilande på trapeziusmuskulaturen, och frontböj, med skivstången på framsidan på kroppen vilandes under clavikeln och på främre delen av axeln. LÄS MER