Sökning: "isomorfism institutionell teori"

Visar resultat 1 - 5 av 27 uppsatser innehållade orden isomorfism institutionell teori.

 1. 1. Kompetensutveckling : Vad är värdet och hur avgörs det?

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Henrik Olsson; Fredrik Hillberg Jarl; [2019]
  Nyckelord :Human Capital; HR; Human Resource Development; Value Creation; Institutional Theory; Humankapital; HR; HRD; Värdeskapande; Kompetensutveckling; Institutionell teori;

  Sammanfattning : Bakgrund: En rationell princip för investeringar i humankapital är att investeringen leder till förbättrad lönsamhet för organisationen. Allt sedan 1950-talet har organisationer i allt högre grad värderat sitt mänskliga kapital på samma sätt som andra kapitalslag. LÄS MER

 2. 2. Det är inte bara tanken som räknas

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Malin Lundin; Fanny Fredin; Martina Hellberg; [2019]
  Nyckelord :Diskurs; Mångfald; Hållbarhet; Isomorfism; Business and Economics;

  Sammanfattning : Examensarbetets titel: Det är inte bara tanken som räknas Seminariedatum: 2019-01-17 Kurs: FEKH49, Examensarbete i organisation på kandidatnivå, 15 HP Författare: Fanny Fredin, Martina Hellberg, Malin Lundin Handledare: Stefan Sveningsson Nyckelord: Diskurs, Mångfald, Hållbarhet, Isomorfism Syfte: Syftet med vår studie är att öka förståelse för hur en organisation uppfattar, kommunicerar och påstår sig arbeta med två diskurser; Mångfald och Hållbarhet. Vidare undersökes även om detta stämmer överens med chefers uppfattning av diskurserna och vad de anser sker i praktiken. LÄS MER

 3. 3. Institutionell teori och trender i ett förändrings- och implementeringsarbete : En studie av Växjö kommuns nya styrning

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Anna Glowacki; Emma Sjulin; [2019]
  Nyckelord :Kommunala styrtrender; New Public Management; tillitsbaserad styrning; Institutionell teori; Decoupling; Isomorfism; Reformer;

  Sammanfattning : Different management trends have come and gone during recent decades within the public sector. Therefore we found it interesting and relevant to study the current management within the public sector during the end of the 2010. To study this, we chose to study Växjö municipality’s implementation of their new management system. LÄS MER

 4. 4. ORGANISATIONSFÖRÄNDRING I ETT NYTT SAMHÄLLSKLIMAT - En fallstudie om polisanställdas upplevelser vid Polishuset City i Göteborg

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Mia Ilovaca; [2018-03-13]
  Nyckelord :Polismyndigheten; Förändring; Omgivning; Institutionell teori; Särkoppling;

  Sammanfattning : År 2015 beslutade regeringen att implementera en ny polisreform för att centralisera ochskapa en enhetlig polismyndighet. Den här polisreformen har diskuterats från olikainfallsvinklar, det har riktats ett stort missnöje mot nya polismyndigheten från internt håll menäven från samhället och omgivningens sida. LÄS MER

 5. 5. Adaptiv Isomorfism - En studie av hur en organisation förhåller sig till sin värdegrund i praktiken

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Fredrik Grotte; Oskar Ek; Viktor Josefsson; [2018]
  Nyckelord :Adaptiv Isomorfism; Värdegrund; Institutionell Teori; Institutionalism; Normativ Styrning; Business and Economics;

  Sammanfattning : .... LÄS MER