Sökning: "isomorphism"

Visar resultat 1 - 5 av 142 uppsatser innehållade ordet isomorphism.

 1. 1. Årsredovisningslagens påverkan på företags hållbarhetsrapporter inom dagligvaruhandeln. - En studie om effekterna av den nya hållbarhetsredovisningslagen

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism; Mittuniversitetet/Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism

  Författare :Marcus Andersson; Joel Rikarsson; [2021]
  Nyckelord :grocery store industry; sustainability reporting; regulation; legitimacy; isomorphism; dagligvaruhandel; hållbarhetsredovisning; reglering; legitimitet; isomorfism; Årsredovisningslagen.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att kartlägga vilka effekter lagen om hållbarhetsredovisning (SFS 1995:1554, 6 kap. 10-14 §§) har haft på Icas, Coops, Axfoods och Lidls hållbarhetsrapporter samt vilka andra faktorer som påverkat hållbarhetsrapporternas utveckling mellan åren 2016 och 2018. LÄS MER

 2. 2. Könsfördelning innanför Sverigesdatorspelsbransch : Yrkesidentiteter och Isomorfa krafter

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för Urbana Studier (US)

  Författare :My Nilsson; [2021]
  Nyckelord :Game development; occupational identities; gender equality; isomorphism; Spelutveckling; spelbransch yrkesidentiteter; jämställdhet; isomorfism;

  Sammanfattning : För att studera könsfördelningen inom den svenska datorspelsbranschens användes datahämtad från LinkedIn över kön och arbetsroller, det indikerades tydligt att kvinnor varunderrepresenterade i Sveriges spelbransch, särskilt inom produktion, tech, och iledarskapsroller. En kvalitativ analys fann att isomorfa krafter sannolikt påverkarföretagen i branschen att likna varandra i könsfördelning och att kvinnor i branschentroligtvis upplever låg passform i yrkesidentiteter och lider negativa effekter avminoritetsstatus inom yrkeskategorier. LÄS MER

 3. 3. Challenges of Service User Participation in Human Service Organisations: A Case Study in a Swedish Charity Organisation

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Monika Larsson; [2020-10-19]
  Nyckelord :Service user participation; human service organisations; moral work; isomorphism; and institutional logics;

  Sammanfattning : This report aims to explore the failures of service user participation initiatives in human service organisations. Despite the positive portrayals of service user participation and goals towards implementation, often times putting it into practice may fail. LÄS MER

 4. 4. Att förmedla natur och historia : en analys av två utställningar på Naturhistoriska riksmuseet och Historiska museet

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för ABM och digitala kulturer

  Författare :Axel Olofsson; [2020]
  Nyckelord :Convey; Isomorphism; New Museology; Institutional Theory; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of this masters thesis is to compare two exhibitions, ”The Human Journey” (Den mänskliga resan) at the Swedish Museum of Natural History and ”History of Sweden” (Sveriges historia) at the Swedish History Museum. Utilizing exhibition analysis and interviews with relevant staff personnel, with a basis in institutional theory, the thesis explores the differences between both of these museological institutions, the chosen exhibitions and the underlying themes of the natural sciences and cultural history respectivly. LÄS MER

 5. 5. Circular Economy Practice Applied to Reverse Logistics : A Multiple Case Study from Fashion Retailers Perspective

  Master-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Anna Nilson Törnqvist; [2020]
  Nyckelord :Circular Economy; Reverse Logistics; Fashion Industry; Organizational Change; Institutional Theory;

  Sammanfattning : The fashion industry has been criticized due to environmental issues, such as the causation of increased scarcity of landfills, hazardous emissions, and exhaustion of non-renewable resources. At the same time, customers, and governments require organizations within the industry to be transparent, offer sustainable consumption, and take responsibility for textile waste. LÄS MER