Sökning: "israa"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet israa.

 1. 1. "I ett undantagstillstånd" : En kvalitativ studie om palestinska flyktingläger i Libanon

  Master-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Israa Ahmad; [2018]
  Nyckelord :Palestinian; refugee camps; state of exception; social network; transnational network.; Social Sciences;

  Sammanfattning : “In a state of exception” : A qualitative study about palestinian refugee camps in Lebanon Palestinian refugees in Lebanon have lived in refugee camps for 70 years. The situation is extremely difficult in these camps since they exist in a national, legal and political state of exception. LÄS MER

 2. 2. Verklighetschocken - Utbrändhet

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

  Författare :Israa Ahmad; Ajin Yassin; [2016]
  Nyckelord :Arbetsplats; höga krav; socialsekreterare; systemteori; utbrändhet; Burnout; high demands; social worker; system theory; workplace;

  Sammanfattning : ”VERKLIGHETSCHOCKEN” EN KVALITATIV STUDIE OM UTBRÄNDHET OCH DESS PÅVERKAN PÅ ARBETSPLATSEN ISRAA AHMAD AJIN YASSIN Ahmad I & Yassin A. ”Verklighetschocken”. En kvalitativ studie om utbrändhet och dess påverkan på arbetsplatsen. Examensarbete i Socialt arbete 15 hp. LÄS MER

 3. 3. Jag förstår inte! : En litteraturöversikt om sjuksköterskans upplevelser i tvärkulturella vårdmöten

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Cecilia Israelsson; Israa Abdali; [2013]
  Nyckelord :Communication; Nurse; Experiences; Transcultural; Nursing; Emergency care; Kommunikation; Sjuksköterska; Upplevelser; Transkulturella; Omvårdnad; Akutvård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Personer som invandrar till Sverige bär ofta med sig en kultur som skiljer sig från den svenska normkulturen. I samband med den mångkulturella ökningen i landet ökar tvärkulturella vårdmöten i olika vårdkontexter där vårdgivaren och vårdtagarens kulturella bakgrund skiljer sig från varandra. LÄS MER

 4. 4. Upplevda problem med projektstyrningsmetoden Scrum i systemutvecklingsprojekt : En studie av Scrums-relaterade problem hos IT- företag i Borlängeregion

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Informatik; Högskolan Dalarna/Informatik

  Författare :Israa Fakih; Christilinda Göstasson; [2012]
  Nyckelord :Agile; system development; project management; Scrum; Agile; systemutveckling; projektstyrning; Scrum;

  Sammanfattning : Många projekt misslyckas och en av anledningarna är dålig styrning av projektet i allmänhet och inom IT branschen i synnerhet. Baserad på kritik av de traditionella metoderna under de senaste åren, så har det uppkommit flera lättrörliga metoder som kallas Agila metoder. Scrum är den mest kända Agila metoden som används idag. LÄS MER

 5. 5. How do consumers perceive online advertising? : a cross cultural comparison between Sweden and China

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle; Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

  Författare :Nasiha Avdic; Israa Badran; [2012]
  Nyckelord :Cultural differences; Consumer perception; Online advertising; Website design; Motivation; Attitude;

  Sammanfattning : The purpose of this dissertation is to investigate cultural differences in consumer perception of online advertising. As the Internet grows it has become important for companies to adjust website design to cultural differences in online advertising. Internet users are more comfortable with website design related to their own culture. LÄS MER