Sökning: "it governance kommun"

Visar resultat 1 - 5 av 40 uppsatser innehållade orden it governance kommun.

 1. 1. Let it grow! How Malmö municipality can help urban agriculture support the transition to a sustainable city.

  Master-uppsats, Lunds universitet/LUCSUS

  Författare :Micaela Jennifer Cosgrove; Kamya Sati; [2019]
  Nyckelord :urban agriculture; governance; urban sustainability; longevity; funding; sustainability science; Malmö; Social Sciences;

  Sammanfattning : En ökande migration till städer har lett till erkännandet av behovet av att konceptualisera urbana hållbarhetsstrategier. Dessa strategier utvecklas kontextuellt enligt stadens behov. Malmö stad är känd för att fastställa ambitiösa hållbara utvecklingsmål och strategier. LÄS MER

 2. 2. Delningsekonomi på mellanstora städers villkor : Styrning och planering av delningsekonomi i Umeå

  Master-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Jesper Kramers; [2019]
  Nyckelord :Sharing Economy; Urban Governance; Public-Commons Partnership;

  Sammanfattning : This thesis focuses on how local administrations in mid-sized cities can govern and plan for the sharing economy. To explore this, a case study of Umeå municipality's work on the sharing economy is carried out. LÄS MER

 3. 3. Integrationspolitik genom samverkan : En studie av det regionala samverkansprojektet ”Vägen in” i Dalarna med fokus på Falu kommun

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Statsvetenskap

  Författare :Angelica Vesterholm; [2019]
  Nyckelord :Governance; nätverk; samverkansstyrning; demokrati; legitimitet; integration;

  Sammanfattning : The integration policy is a changing policy area that also indirectly affects many other policy areas. Within the integration policy, there is no clear steering from the national government and responsibility is divided between municipalities and regions. LÄS MER

 4. 4. Institutionell teori och trender i ett förändrings- och implementeringsarbete : En studie av Växjö kommuns nya styrning

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Anna Glowacki; Emma Sjulin; [2019]
  Nyckelord :Kommunala styrtrender; New Public Management; tillitsbaserad styrning; Institutionell teori; Decoupling; Isomorfism; Reformer;

  Sammanfattning : Different management trends have come and gone during recent decades within the public sector. Therefore we found it interesting and relevant to study the current management within the public sector during the end of the 2010. To study this, we chose to study Växjö municipality’s implementation of their new management system. LÄS MER

 5. 5. Jämställdhetsintegrering genom målstyrning inom kommunal verksamhet : En fallstudie på Luleå kommun

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Emma Eliasson; Amanda Wiklund Wårell; [2019]
  Nyckelord :Equality; Gender Mainstreaming; Management Control; Management Control System; Management by objectives; Goal Setting; Public Sector; Municipalities; Jämställdhet; Jämställdhetsintegrering; Styrning; Styrsystem; Målstyrning; Offentlig verksamhet; kommun;

  Sammanfattning : Jämställdhet är ett omdebatterat ämne som får allt mer uppmärksamhet i dagens samhälle och blivit en allt viktigare del av den svenska politiken. För att arbeta för jämställdhet har Sveriges regering beslutat att ha jämställdhetsintegrering som strategi. LÄS MER