Sökning: "it governance kommun"

Visar resultat 1 - 5 av 35 uppsatser innehållade orden it governance kommun.

 1. 1. Let it grow! How Malmö municipality can help urban agriculture support the transition to a sustainable city.

  Master-uppsats, Lunds universitet/LUCSUS

  Författare :Micaela Jennifer Cosgrove; Kamya Sati; [2019]
  Nyckelord :urban agriculture; governance; urban sustainability; longevity; funding; sustainability science; Malmö; Social Sciences;

  Sammanfattning : En ökande migration till städer har lett till erkännandet av behovet av att konceptualisera urbana hållbarhetsstrategier. Dessa strategier utvecklas kontextuellt enligt stadens behov. Malmö stad är känd för att fastställa ambitiösa hållbara utvecklingsmål och strategier. LÄS MER

 2. 2. ATT STAKA UT RIKTNINGEN En fallstudie om målstyrningen i Åre kommun

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Linda Gunhammar; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Management by objectives is the dominating governance in Sweden's public sector. In the municipality of Åre there is an established procedure for management by objectives that I wanted to study closer in order to see if it correspond with the theory and how the politicians relate to it. LÄS MER

 3. 3. Inomstatliga beroenden

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Anders Bergkvist; [2018]
  Nyckelord :Interdependens; Beroenden; Staten; Kommun; Nord Stream; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This is a case study that will investigate how interdependence can explain the tension that occurs between the state and municipality due to Nord Stream 2. Through a qualitative text analysis of public documents, newspaper articles and news reports from television, I have interdependence as explanation model sought to understand the state's actions with / against the municipality of Karlshamn regarding the storage of gas pipes in Stilleryds harbour. LÄS MER

 4. 4. Kultur och landsbygd : civilsamhällets roll för ett lokalt kulturliv

  L3-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Elin Johnson; [2018]
  Nyckelord :civilsamhälle; kultur; social tillit; kommun; samverkan; mellanhänder;

  Sammanfattning : Hur skapas kultur i en liten landsbygdskommun, och vilken roll har civilsamhället för det lokala kulturlivet? Det är frågorna som behandlas i denna kandidatuppsats i ämnet landsbygdsutveckling. För att söka förståelse för dessa frågor har en kvalitativ intervjustudie gjorts med aktörer och personer som på olika sätt är involverande i det lokala kulturlivet i Bräcke kommun i östra Jämtland. LÄS MER

 5. 5. Bärare av lokal utveckling : civilsamhällets roll på landsbygden

  L3-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Elin Sjöman; [2018]
  Nyckelord :civilsamhälle; lokalt ledarskap; governance; socialt kapital; resiliens; legitimitet;

  Sammanfattning : Landsbygden är full av hjältar, men det är inte alltid deras röster hörs. Kommunsammanslagningar och en ökad centralisering har lett till att landsbygdens representation i det offentliga samtalet minskat. Engagemanget för bygden och dess utveckling har dock aldrig försvunnit. LÄS MER