Sökning: "it i film"

Visar resultat 11 - 15 av 815 uppsatser innehållade orden it i film.

 1. 11. Det är deras värld : En intervjustudie om digitala verktyg och lärande i ämnet idrott och hälsa på gymnasiet

  Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Alice Petersson; Isabella Wahlund Hansson; [2020]
  Nyckelord :Digital tools; learning process; learning; digitizing; physical education; teachers; sociocultural perspective; Digitala verktyg; lärandeprocess; lärande; digitalisering; idrott och hälsa; lärare; sociokulturellt perspektiv;

  Sammanfattning : Efter ett beslut från regeringen blir skolan allt mer digitaliserad. Digitala verktyg bör dock fylla en funktion för elevernas lärandeprocess. LÄS MER

 2. 12. The unexplored power of buzz in the video game industry

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Oskar Hammarsten; Sofie Hägerbrand; [2020]
  Nyckelord :Buzz; hype; anticipation; marketing; video game; customer-based brand equity; CBBE; pre-release consumer buzz; PRCB; expectations;

  Sammanfattning : Background: The global video game industry is today bigger than both the film- and music industry and is subject to a lot of competition. Companies are always looking for alternative ways to reach consumers and buzz is identified as a crucial success factor by many scholars. LÄS MER

 3. 13. Inventering av makrofyter i sjöar med undervattensrobot – en jämförelse med manuell metod

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för biovetenskap

  Författare :Sandor Ujvari; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : En omfattande miljöpåverkan på svenska hav, sjöar och vattendrag har bidragit till övergödning, nedskräpning och försurning med försämrad vattenkvalitet och livsförhållanden som följd. Till detta relaterar flera svenska miljökvalitetsmålen såsom Levande sjöar och vattendrag, Ingen övergödning som ska bidra till en förbättrad miljö i sjöar och vattendrag. LÄS MER

 4. 14. Från tejp till tyg : en studie om hur processer utvecklatsför att tillverka tyg av reflextejp

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Fanny Anonsen; Göran Jansson; [2020]
  Nyckelord :reflective tape; multilayer yarn; polymeric materials; shredding; twisting; heat fixation; reflextejp; flerskiktsgarn; polymera material; strimling; tvinning; värmefixering.;

  Sammanfattning : Denna rapport beskriver arbetet med att konstruera utrustning för att strimla, tvinna och fixera en flerskiktsfilm i form av reflextejp med avsikten att tillverka garn av den strimlade tejpen där garnet slutligen stickas och vävs till tyger. Avsikten är inte att utveckla reflexgarn eftersom existerande metoder finns för detta, utan att undersöka om garntillverkning från filmmaterial, eller i en förlängning, andra tvådimensionella material lämpar sig för garnproduktion. LÄS MER

 5. 15. Vem är du? : En multimodal diskursanalytisk studie om nationell identitet i ryska filmaffischer

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Mira Lund; [2020]
  Nyckelord :national identity; Soviet; Russia; multimodal discourse study; film poster; propaganda; imagined community; public sphere; war memories; globalisation; russian hegemony.; nationell identitet; Sovjet; Ryssland; multimodal diskursstudie; filmaffisch; propaganda; föreställd gemenskap; offentlig sfär; krigsminnen; globalisering; rysk hegemoni.;

  Sammanfattning : This is a multimodal discourse analytical study about national identity in russian film posters specifically in regards to four themes, posters that demonstrates wars, conflicts, violence or weapons. The aim of the study is to illustrate how national identity is portrayed in russian film posters, in relation to these four above themes from the start of the Soviet union 1922, until the end of the union 1991, plus four years ahead. LÄS MER