Sökning: "it i film"

Visar resultat 16 - 20 av 814 uppsatser innehållade orden it i film.

 1. 16. Nattmaran

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för teknik och estetik

  Författare :Jennifer Laében-Rosén; [2020]
  Nyckelord :sleep paralysis; x for change; 3D animation; video installation; sömnparalys; x for change; 3D animation; filminstallation;

  Sammanfattning : Genom spatial närvaro i en experimentell medieteknisk filminstallation siktar arbetet på att ge kännedom om det naturliga fenomenet sömnparalys (SP). Det här görs genom en medieteknisk undersökning som blandar mytologi, som tros ha uppstått på grund utav SP, med verkliga fakta om SP. LÄS MER

 2. 17. Manipulation i rörligt format - En studie kring deepfake video och dess påverkan

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS); Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

  Författare :Jade Jönsson; louise weidenstolpe; [2020]
  Nyckelord :Deepfake-teknologi; Fake news;

  Sammanfattning : Med deepfake-teknologi kan det skapas manipulerade videor där det produceras falska bilder och ljud som framställs vara verkliga. Deepfake-teknologin förbättras ständigt och det kommer att bli svårare att upptäcka manipulerade videor online. LÄS MER

 3. 18. Det är ju därför det heter Piratebay : Studenter i filmvetenskap söker information

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Eva Mårtensson; [2020]
  Nyckelord :studenter; informationssökning; informationsbeteende; informationsresurser; filmvetenskap; film; bibliotek;

  Sammanfattning : Few studies have been done about information seeking among students of Cinema Studies. Cinema Studies is a unique area, which also requires information seeking in the form of moving images. LÄS MER

 4. 19. "Man kunde höra något nytt och börja tänka annorlunda" : En kvalitativ studie om elevers upplevelser av de fyra mest frekventa metoder som används i etikundervisningen för årskurs 4–6

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Malin Holmgren; [2020]
  Nyckelord :ethics; reflect; reason; religion; pupils; etik; reflektera; resonera; religionskunskap; elever;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att synliggöra elevers upplevelser av de enligt samtida forskning fyra mest frekventa metoderna som används i undervisningen om etik inom religionskunskap i årskurs 4–6. Metoderna syftar till att utveckla elevernas reflektion- och resonemangsförmåga. LÄS MER

 5. 20. Episodes of Feelings

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Arkitektur

  Författare :Diyana Guney; [2020]
  Nyckelord :Storytelling; Narrative architecture;

  Sammanfattning : Exploring narrative driven architecture.Architecture has been used as a physical medium that goes beyond providing shelter, but also to tell stories or document historical epochs. LÄS MER