Sökning: "it i film"

Visar resultat 21 - 25 av 815 uppsatser innehållade orden it i film.

 1. 21. Episodes of Feelings

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Arkitektur

  Författare :Diyana Guney; [2020]
  Nyckelord :Storytelling; Narrative architecture;

  Sammanfattning : Exploring narrative driven architecture.Architecture has been used as a physical medium that goes beyond providing shelter, but also to tell stories or document historical epochs. LÄS MER

 2. 22. Klipp dig och skaffa dig ett socialt kontaktnätverk

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS); Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

  Författare :Maja Janson; Ellen Lefebvre; [2020]
  Nyckelord :arbetsmarknad; rekryteringsprocess; filmarbetare; digital plattform; sociala kontaktnätverk; effektivisering; filmbranschen; tv-branschen; projektarbete; användarbehov;

  Sammanfattning : Studien undersöker rekryteringsprocessen inom film- och tv-branschen samt digitala plattformar. Syftet är att skapa förståelse för vilka behov yrkesverksamma filmarbetare har vid användning av en ny digital plattform för att effektivisera rekryteringsprocessen. LÄS MER

 3. 23. Artificiell Intelligens som den nya kreatören av reklamfilm

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

  Författare :Josephine Wahlgren; [2020]
  Nyckelord :Artificiell Intelligens AI ; reklamfilm; narrativ analys; kreativitet;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka och förstå berättelsestrukturen samt hur mottagaren upplever skillnaden i en reklamfilm skriven av AI i sättet som den fångar intresset. Studien har haft för avsikt att tillämpa en jämförelse av en reklamfilm skriven av AI med två reklamfilmer skrivna av människor. LÄS MER

 4. 24. Preparation of films and nonwoven composites from fungal microfibers grown in bread waste

  Master-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Maximilian Köhnlein; [2020]
  Nyckelord :bread waste; chitin; chitosan; filamentous fungi; film; fungal cell wall; fungal microfibers; glucosamine; mycelia; N-acetyl-glucosamine; nonwoven; wet-laid;

  Sammanfattning : Unsold bread makes up a signification fraction of waste occurring in Swedish supermarkets. This thesis seeks to address the problem of food waste, by cultivating filamentous fungi on bread waste and producing chitinous films and nonwovens from them. LÄS MER

 5. 25. Toxic masculinity i tv-serien Euphoria – Hur framställs toxic masculinity utifrån visualisering genom genusstyrd makt, kamera och icke-verbal kommunikation i tv-serien Euphoria?

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Sonja Hirvinen; [2020]
  Nyckelord :toxic masculinity; icke-verbal kommunikation; visuell kommunikation; genusstryd makt;

  Sammanfattning : Temat för uppsatsen är toxic masculinity. Problemområdet är visualisering och uppfattning om toxic masculinity i film. Syftet med uppsatsen är att studera genusstyrd makt, kamerans roll och icke-verbal kommunikation från en karaktär präglad av toxic masculinity i tv-serien Euphoria. LÄS MER