Sökning: "it säkerhet företag lösenord"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden it säkerhet företag lösenord.

 1. 1. Förstärka IT-säkerheten i en Windows-miljö

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för informations- och kommunikationsteknik (ICT)

  Författare :Fredric Nylander; [2012]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I vårt moderna samhälle använder vi datorsystem som är viktiga för olika verksamheter. Det behövs datorsystem med olika arbetsroller. Till exempel erbjuda webb-tjänster för att användare utifrån kan arbeta mot och databas-tjänster för att både lagra och hämta ut information. LÄS MER

 2. 2. Riktlinjer för implementering av ISO 17799

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Data- och elektroteknik; Högskolan i Jönköping/JTH, Data- och elektroteknik

  Författare :Anders Nauman; Simon Söndergaard; [2010]
  Nyckelord :iso 17799; säkerhet; policy;

  Sammanfattning : An ongoing concern within the Intellectual Technological world is the issue of security. There are severe consequences if someone without permission searches a computer for secret information that was left unlocked. LÄS MER

 3. 3. Design och implementering av ett webbaserat personalhanteringssystem

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Data- och elektroteknik; Högskolan i Jönköping/JTH, Data- och elektroteknik

  Författare :Johan Norberg; Dean Maros; [2005]
  Nyckelord :Apache; MySQL; PHP; XHTML; Informationssystem;

  Sammanfattning : Quickmatch is a company that recruits students to other companies that need temporary workers. Today all administration is done by hand, which is very time demanding and therefore inefficient. Employees send assignment reports by e-mail about the working hours and breaks to the administration office. LÄS MER