Sökning: "it säkerhet informatik"

Visar resultat 1 - 5 av 71 uppsatser innehållade orden it säkerhet informatik.

 1. 1. Är vårt data säkrat? : Påverkan av personliga data vid användning av sökmotorer

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Örjan Podobedov; Henrik Nilsson; [2020]
  Nyckelord :personlig integritet; personliga data; anonymitet på nätet; integritetsbehandling; sökmotor; datahantering; stickprov; IT-säkerhet;

  Sammanfattning : Huvudmålet med detta projekt har varit att analysera området för personlig integritet vid användning av sökmotorer. Uppsatsen ger en inblick i hur sökmotorerna fungerar och visar vilka personliga data som samlas vid sökningar samt hur det påverkar sökresultat. LÄS MER

 2. 2. En kvalitativ studie om svenska konsumenters inställning till digitala plånböcker

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avd för informatik

  Författare :Hikmah Ali; [2020]
  Nyckelord :Apple Pay; Samsung pay; attitude; digital wallets; availability; security; usability; risk; Apple Pay; Samsung pay; inställning; digitala plånböcker; tillgänglighet; säkerhet; användarvänlighet; risk;

  Sammanfattning : Digital wallets have become a trendy topic, and a popular method of paying in physical stores. The aim of the study is to gain a deeper understanding of the attitude of Swedish consumers towards digital wallets Apple Pay and Samsung Pay. LÄS MER

 3. 3. Säkerhet i smarta hem: användares agerande : En fallstudie i användares möjligheter att agera och deras agerande för att hålla smarta hemprodukter säkra.

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/JTH, Datateknik och informatik; Jönköping University/JTH, Datateknik och informatik

  Författare :Anton Eriksson; Joel Tjernström; [2020]
  Nyckelord :IoT; Internet of Things; smart homes; smart home; users; security; act; early adopter; IoT; Internet of Things; smarta hem; smart hem; användare; säkerhet; agera; early adopter;

  Sammanfattning : This study explores how smart home users act to keep their smart products safe. The sample was identified in the literature as early adopters. These were studied through a qualitative case study with semi-structured interviews. LÄS MER

 4. 4. Smarta högtalare : medvetenhet gällande säkerhetsrisker

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Joel Flink; Froissart Nathalie; [2020]
  Nyckelord :C.I.A-triangel; smarta högtalare; IT-säkerhet; medvetenhet; attityd;

  Sammanfattning : Smarta högtalare är enheter vars användande har vuxit signifikant de senaste åren. Genom röststyrning kan användare bland annat spela musik, styra belysningen, öppna dörrar och göra banköverföringar. Dessa funktioner gör smarta högtalare till ett attraktivt mål för angripare att utnyttja och försöka stjäla privat information. LÄS MER

 5. 5. Internet of Things inom integrerad vård för äldre : En kvalitativ studie ur ett säkerhetsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK); Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Tomas Filip; Kobets Kirill; [2020]
  Nyckelord :Internet of Things; IoT; CIA Triad; Security by design; säkerhet; informationssäkerhet; integrerad vård för äldre;

  Sammanfattning : I samma takt som den äldre populationen i de flesta länder fortsatt växer så ökar efterfrågan för äldrevård. Samtidigt har Internet of Things (IoT) snabbt blivit ett av det mest välkända och omtalade begreppet kring företag och teknologi. Ett tillämpningsområde som IoT idag riktar sig mot är hälso- och sjukvården. LÄS MER