Sökning: "it-bolag"

Visar resultat 1 - 5 av 31 uppsatser innehållade ordet it-bolag.

 1. 1. Morgondagens attraktiva arbetsgivare i "det nya normala" : En kvalitativ undersökning bland IT-anställda

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Psykologiska institutionen; Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Christina Kongsmark; Gustaf Holmer; [2021]
  Nyckelord :Employer Branding; arbetsgivarvarumärke; IT-branchen; Covid-19; distansarbete;

  Sammanfattning : Inom IT-branschen råder kompetensbrist. Genom sitt arbetsgivarvarumärke (Employer Branding) kan organisationer attrahera och behålla kompetens. LÄS MER

 2. 2. Effektivisering av kollektivtrafiken i Sverige: Hur väl förberedda är bussoperatörer på att även bli IT-bolag

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för informatik

  Författare :William von Heland; Isak Nylén; Oskar Olin; [2020]
  Nyckelord :Kollektivtrafik; Bussoperatörer; Intelligent Transport System; Fleet management; Effektivisering; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : På uppdrag av regeringen får kollektivtrafik det svenska samhället att snurra. Varje år genomförs över en och en halv miljard resor med kollektivtrafiken i Sverige. Det är dock långt ifrån alla resenärer som är nöjda och det finns stor förbättringspotential när det kommer till att bedriva kollektivtrafiken mer effektivt. LÄS MER

 3. 3. Faktorer som kan ligga till grund för beslutet om val av systemutvecklingsmetod : En fallstudie på ett internationellt IT-bolag

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Filip Stekovic; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Den digitala tekniken underlättar våra liv om det så gäller hur vi kommunicerar, utför vårt arbete, reser till jobbet eller tittar på TV (Sommerville, 2011). För att bäst utveckla dessa system, applikationer och verktyg används olika utvecklingsmetoder. LÄS MER

 4. 4. En Cirkulär IT-industri IT-bolags möjlighet att ställa om till en cirkulärekonomisk verksamhetsmodell Kandidatuppsats

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Erik Ek; Johan Ungerth; [2019-06-20]
  Nyckelord :Cirkulärekonomi; IT-industrin; Atea; Återvinning; Återanvändning och Implementering;

  Sammanfattning : Denna studie ser över IT-bolags möjlighet att ställa om till en cirkulärekonomisk verksamhetsmodell. Studiens syfte är att undersöka hur ett IT-bolag kan implementera cirkulärekonomi och hur processen för återvinning och återanvändning skapar ett hållbart, cirkulärt och slutet system inom IT-bolag. LÄS MER

 5. 5. Köp inte grisen i (IT) säcken

  M1-uppsats, Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikLinköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Jennie Sandell; [2019]
  Nyckelord :UX; beställningsprocess; it-bolag; it-projekt; agilt arbetssätt;

  Sammanfattning : IT-branschen är en bransch på stark frammarsch och digitaliseringen skapar ett ändrat kundbeteende, vilket påverkar företagens verksamhet och IT-investeringar kan bli nödvändiga. Av många IT-projekt som startas är det få som uppfattas som lyckade. LÄS MER