Sökning: "it-projekt"

Visar resultat 1 - 5 av 140 uppsatser innehållade ordet it-projekt.

 1. 1. Förändring och kommunikation : Tidiga stadier i systemimplementation ur ett användarperspektiv

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för system- och rymdteknik; Luleå tekniska universitet/Institutionen för system- och rymdteknik

  Författare :Rebecca Nilsson; Ludvig Sandin; [2020]
  Nyckelord :Systemimplementering; förändringsarbete; IT - projekt; kommunikation;

  Sammanfattning : I denna uppsats har en fallstudie genomförts på ett utvalt försäkringsbolag för att studera deras kommande systemimplementering utifrån ett användarperspektiv. Studien riktar sig på de tidiga stadierna av systemimplementering med planeringsfasen som utgångspunkt. LÄS MER

 2. 2. Internet of Things i kommunala bostadsbolag : Nyttor och förväntningar

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för informationssystem och –teknologi

  Författare :Mats Falkeman; [2020]
  Nyckelord :Internet of Things IoT ; Benefits; Benefits realization; Allmännyttan; Sweden´s Public Housing Companies.; Internet of Things IoT ; Nytta; Nyttorealisering; Allmännyttan; Sveriges allmännyttiga bostadsföretag.;

  Sammanfattning : This qualitative study evaluates what the Internet of Things (IoT) can bring to create benefits in municipal housing companies. Since 2014, there has been a guide from the Swedish Agency for Digital Administration regarding benefits realization that describes how organizations can work to implement IT projects and realize target images, by focusing on the underlying benefits. LÄS MER

 3. 3. Strategier för hantering av användarmotstånd : En studie över vilka strategier SME´s tillämpar vid implementering av affärssystem för att hantera användarmotstånd

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi; Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

  Författare :Rebecka Carlsson; Viktor Johansson; [2020]
  Nyckelord :implementering; affärssystem; strategier; SME ́s; användarmotstånd;

  Sammanfattning : Användarmotstånd beskrivs vara en av de vanligaste kritiska momenten vid implementering av affärssystem och är en vanlig orsak för att IT-projekt misslyckas. Det finns flertalet orsaker som bidrar till användarmotstånd som kan hanteras med hjälp av tillämpning av adekvata strategier. LÄS MER

 4. 4. Faktorer inom den sociala dimensionen och dess inverkan på strategisk linjering i IT-projekt : En fallstudie inom svensk industri

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Medieteknik; Södertörns högskola/Medieteknik

  Författare :David Berkowicz; Robin Bröderman; [2020]
  Nyckelord :Business IT alignment in projects; Business IT alignment; Misalignment; System development; Social dimension; IT-strategy; Strategisk linjering i projekt; Strategisk linjering; Strategisk fel-linjering; Systemutveckling; Sociala dimensionen; IT-strategi;

  Sammanfattning : This study aims to investigate and identify factors within the social dimension of strategic alignment that can create mis-alignment within the organization and its IT projects. Identified factors are seen as risks and obstacles that organizations should work with to prevent strategic misalignment in future projects. LÄS MER

 5. 5. En “spretig koloss” under förändring : Kommuners komplexitet som en utmaning vid förändringsledning och faktorer som påverkar projektresultat vid implementering av en ny samarbetsplattform

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/InformatikLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/InformatikLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Fredrik Arnryd; Ida Trosell; [2020]
  Nyckelord :offentlig sektor; förändringsledning; förändringsfaktorer; förändringsmotstånd; projektledning; implementering; samarbetsplattform;

  Sammanfattning : Sveriges regering har satt som mål att Sverige ska vara en ledande nation i digitalisering. Enligt målen ska offentlig sektor effektiviseras med hjälp av digitala medel, vilket ställer krav på att stora och komplexa förändringsprojekt inom IT förverkligas för att skapa långsiktiga lösningar. LÄS MER