Sökning: "italien sverige"

Visar resultat 1 - 5 av 91 uppsatser innehållade orden italien sverige.

 1. 1. Formativ återkoppling i klarinettundervisning på gymnasiet : En kvalitativ undersökning med fallstudier i Sverige och Italien

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Sara Cazzanelli; [2021]
  Nyckelord :Design för lärande; feedback; formativ återkoppling; klarinettundervisning; multimodalitet; motivation; självvärdering;

  Sammanfattning : Lärandet i instrumentalundervisning är en process som sker över tid och som påverkas av lärarens val av och erbjudande om kommunikativa och pedagogiska resurser, som kan användas formativt för att främja elevens utveckling. Denna studies syfte var att undersöka och analysera formativ återkoppling i enskild instrumental undervisning i klarinett på gymnasiet, med fokus på tre temaområden: dialog och kommunikation, motivation och drivkrafter samt självvärdering och självreflektion. LÄS MER

 2. 2. Kvinnorna och EU:s informella institution - En kartläggande studie med samtalsintervjuer om kvinnors erfarenheter i den Europeiska Unionen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Giulia Dorrith Maria Kappelin Cingolani; [2020]
  Nyckelord :EU; jämställdhet; informella sammanhang; historisk institutionalism; feministisk institutionalism; informell institution; formell institution; institutionell förändring; samtalsintervjuer; Sverige; Italien; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The aim of this paper is to examine if informal situations that occur in the European Union affect women inside the organization. Inspired by Sarai B. LÄS MER

 3. 3. Internationell diversifiering : "Home bias" från ett svenskt perspektiv

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Jacob Essborg; [2020]
  Nyckelord :Diversifiering; home bias; internationella investeringar;

  Sammanfattning : Forskning inom beteendeekonomi visar att det finns flera psykologiska faktorer som leder till att investerare inte agerar rationellt vid viktiga beslut kring deras investeringar. Syftet med denna uppsats är att undersöka ”Home bias” (HB) som innebär att investerare tenderar till att investera majoriteten av sitt kapital i den lokala aktiemarknaden samt de möjligheter som finns med internationella investeringar i aktiemarknaden från 2000 fram till 2020. LÄS MER

 4. 4. Gör om, gör bättre - En systematisk litteraturöversikt som behandlar det preventiva arbetet mot våldsbejakande extremism i Europa och hur det kan appliceras i Sverige

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS); Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Louise Grönberg; Sabina Rundlöf; [2020]
  Nyckelord :Europa; Extremism; Integration; Terrorism; Prevention;

  Sammanfattning : Denna litteraturöversikt är en kandidatuppsats i kriminologi med syfte att undersöka de preventiva åtgärder som finns mot våldsbejakande extremism i Europa. Studien är baserad på befintlig och relevant forskning från Danmark, Nederländerna, Spanien, England, Tyskland och Italien för att på så sätt möjliggöra att rekommendationer kan ges för hur Sveriges framtida arbete ska se ut. LÄS MER

 5. 5. Samhällsnormers konsekvenser för kvinnor på arbetsmarknaden i Sverige och Italien : - En jämförande fallstudie

  L2-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

  Författare :Linnea Karlsson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This essay is a comparative study of the situation on the labour market for women in Sweden and Italy. Sweden is one of the countries in the European union that has the highest number of working women and one of the most efficient childcare service. Italy on the other hand is in the bottom in both questions. LÄS MER