Sökning: "jämför två länder"

Visar resultat 1 - 5 av 33 uppsatser innehållade orden jämför två länder.

 1. 1. Fostran av framtida medborgare : En kvantitativ jämförelse av Englands och Sveriges läroplan för förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Matilda Bengthsson; [2020]
  Nyckelord :England; Sweden; Curriculum; Preschool; Values; England; Sverige; Läroplan; Förskola; Värden; Värdegrund;

  Sammanfattning : Det finns värden och förväntningar på hur en medborgare bör agera och en medvetenhet kring deras ansvar som medborgare. Läroplanen för förskolan är ett dokument som förklarar vad barn redan i en tidig ålder ska introduceras i för att utvecklas i sin roll som medborgare. LÄS MER

 2. 2. Valsystem & demokrati: En kvalitativ studie om valsystems påverkan på staters demokratinivå

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Jakob Holst; Jonas Hallgren; [2020]
  Nyckelord :Demokrati; valsystem; proportionella val; majoritära val; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Att olika valsystem gynnar till exempel representation medan ett annat gynnar handlingskraft är etablerade teorier som tycks vara empiriskt förankrade, men vad mer kan påverkas av vilket valsystem ett land använder? I denna uppsats kommer vi att undersöka ifall det finns ett samband mellan olika valsystem och olika demokratiska indikatorer. Detta görs genom kvalitativ komparativ metod där vi jämför länder med två olika valsystem: First-Past-The-Post och Parti-proportionellt system, och jämför deras resultat i fyra olika indikatorer på demokrati; valdeltagande, korruption, ansvarsutkrävande och maktfördelning mellan könen. LÄS MER

 3. 3. Ägarkoncentration och internt ägande i aktieåterköpande och icke-återköpande bolag : En kvantitativ tvärsnittsstudie som jämför bolag noterade på Stockholmsbörsen

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Marcus Jälminger; Filip Rosendahl; [2020]
  Nyckelord :share repurchase; stock buybacks; stock repurchase; ownership concentration; internal ownership; aktieåterköp; förvärv av egna aktier; ägarkoncentration; internt ägande;

  Sammanfattning : Aktieåterköp är en snabbt växande företeelse och är på grund av tidigare lagar relativt nytt i Sverige jämfört med andra utvecklade länder. Aktieåterköp kan i vissa fall användas som ett substitut för utdelning, men kan även genomföras för att signalera marknaden och förhindra företagsuppköp. LÄS MER

 4. 4. Jag är floden och floden är jag - en komparativ studie av floder med status som juridisk person i Nya Zeeland och Indien

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Johan Hermansson; [2019]
  Nyckelord :Rättsvetenskap; earth jurisprudence; Whanganui; Ganges; Yamuna; floders rättigheter; juridisk person; legal personhood; legal person; Te Awa Tupua; Law and Political Science;

  Sammanfattning : During the last two decades regulations around the world has recognized nature’s rights and, in some cases, declared natural entities as legal persons. This paper studies and compares two examples of this global development in law: the rivers Whanganui in New Zealand and Ganga and Yamuna in the region of Uttarakhand in India. LÄS MER

 5. 5. Gynnas vissa skolformer i PISA-studierna? : En fallstudie som jämför Sveriges skolsystem med det bayerska (Tyskland) skolsystemet.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Andreas M Krause; [2019]
  Nyckelord :Vergleich Schulsystem Schweden Chemie Bayern; PISA jämförelse kemi skolsystem Bayern Sverige;

  Sammanfattning : PISA (Program for International Student Assessment) är ett välkänt verktyg för utbildningsmonitorering. Dessa studier, som avser mäta hur väl den framväxande generationen är förberedd på kommande utmaningar, genomförs vart tredje år och publicerar en skolsystemrankning som får allt större uppmärksamhet. LÄS MER