Sökning: "jämför två saker"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden jämför två saker.

 1. 1. Peptide fragment screening towards a new inhibitor of neutrophil elastase

  Master-uppsats, Lunds universitet/Livsmedelsteknik och nutrition (master)

  Författare :Tomas Szakacs; [2019]
  Nyckelord :pharmaceutical technology; läkemedelsteknologi; Chemistry; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The main purpose of this master thesis was to test a novel approach of finding leads for new pharmaceuticals, by using Solid Phase Peptide Synthesis (SPPS) in combination with Weak Affinity Chromatography (WAC). Put in a more concrete way, the objective was to find a lead for a better human neutrophil elastase inhibitor. LÄS MER

 2. 2. Experimental Implementation of a Fiber Noise Cancellation System for Slow Light Laser Locking

  Master-uppsats, Lunds universitet/Atomfysik; Lunds universitet/Partikelfysik

  Författare :Alexander Bengtsson; [2017]
  Nyckelord :Optical Fibers; Fiber Noise Cancellation; Laser Stabilization; Slow Light Laser Locking; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : An electromagnetic wave propagating through an optical fiber is sensitive to external disturbances, such as mechanical vibrations and temperature and pressure fluctuations, which add phase noise onto the wave. For high-precision frequency-based applications this phase noise has to be removed. LÄS MER

 3. 3. Loke : ett justitiemord i mytologisk förklädnad

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Sara Sjödin; [2006]
  Nyckelord :Loke; trixter; vikingatidens religion; Snorres edda; kulturhero; Hermes; Maui; Elegba; fornnordisk mytologi;

  Sammanfattning : Min ambition med denna uppsats har varit att visa på hur Loke har utsatts för ett justitiemord. Han anklagas för att ligga bakom mordet på Balder, och därigenom förlusten av odödlighet i den fornnordiska gudavärlden. LÄS MER