Sökning: "jämför två saker"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden jämför två saker.

 1. 1. Peptide fragment screening towards a new inhibitor of neutrophil elastase

  Master-uppsats, Lunds universitet/Livsmedelsteknik och nutrition (master)

  Författare :Tomas Szakacs; [2019]
  Nyckelord :pharmaceutical technology; läkemedelsteknologi; Chemistry; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The main purpose of this master thesis was to test a novel approach of finding leads for new pharmaceuticals, by using Solid Phase Peptide Synthesis (SPPS) in combination with Weak Affinity Chromatography (WAC). Put in a more concrete way, the objective was to find a lead for a better human neutrophil elastase inhibitor. LÄS MER

 2. 2. ”Jag känner mig inte bra nog” : En kvalitativ studie om ungdomars upplevelser av hur sociala medier påverkar deras hälsa

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Maja Fridehjelm; Linn Broström; Ida Olsson; [2019]
  Nyckelord :Adolescents; health norms; mental health; sense of coherence; social media; sociocultural theory; Hälsonormer; känsla av sammanhang; psykisk hälsa; sociala medier; sociokulturell teori; ungdomar;

  Sammanfattning : Bland ungdomar i åldrarna 16-18 i Sverige har den psykiska ohälsan ökat de senaste åren och förväntas att fortsätta öka. Sverige är ett av de mest digitaliserade länder där 99 % av de svenska ungdomarna har tillgång till och estimeras använda sociala medier från två till över sex timmar dagligen. LÄS MER

 3. 3. Experimental Implementation of a Fiber Noise Cancellation System for Slow Light Laser Locking

  Master-uppsats, Lunds universitet/Atomfysik; Lunds universitet/Partikelfysik

  Författare :Alexander Bengtsson; [2017]
  Nyckelord :Optical Fibers; Fiber Noise Cancellation; Laser Stabilization; Slow Light Laser Locking; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : An electromagnetic wave propagating through an optical fiber is sensitive to external disturbances, such as mechanical vibrations and temperature and pressure fluctuations, which add phase noise onto the wave. For high-precision frequency-based applications this phase noise has to be removed. LÄS MER

 4. 4. Loke : ett justitiemord i mytologisk förklädnad

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Sara Sjödin; [2006]
  Nyckelord :Loke; trixter; vikingatidens religion; Snorres edda; kulturhero; Hermes; Maui; Elegba; fornnordisk mytologi;

  Sammanfattning : Min ambition med denna uppsats har varit att visa på hur Loke har utsatts för ett justitiemord. Han anklagas för att ligga bakom mordet på Balder, och därigenom förlusten av odödlighet i den fornnordiska gudavärlden. LÄS MER