Sökning: "jämföra KARAKTÄRER"

Visar resultat 1 - 5 av 38 uppsatser innehållade orden jämföra KARAKTÄRER.

 1. 1. Carbon materials from biomass for supercapacitors

  Master-uppsats, KTH/Tillämpad fysik

  Författare :Jaskaran Singh Malhotra; [2020]
  Nyckelord :Supercapacitors; Activated Carbon; Energy Storage; Biomass conversion; Electrochemical Energy Storage; Pyrolysis; Superkapacitatorer; Aktivt kol; Energilagring; Biomassa omvandling; Elektrokemisk energilagring; Pyrolys;

  Sammanfattning : The fast pyrolysis plant at RISE – ETC, Piteå produces carbon rich chars in bulk from various sources of biomass as feedstock. These in-house manufactured carbon rich chars were upgraded via pyrolysis as well as chemical activation using KOH to enhance their potential as an electrode material for supercapacitors. LÄS MER

 2. 2. Det manliga idealet och den lättklädda minoriteten : En undersökning om könsfördelning och könsrepresentation i populära digitala spel angående våldsamma spel och slagsmålsspel

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Medieteknik

  Författare :Markus Holmström; [2020]
  Nyckelord :Video games; Sexuality; Hyper-sexuality; Content Analysis; Gender distribution; Violent games; Fighting games; Digitala spel; Hypersexualitet; Innehållsanalys; Könsrepresentation; Våldsamma spel; Slagsmålsspel;

  Sammanfattning : This study has been performed to give light to numerous observations from earlier studies in how characters are represented in video games. Through examination of 884 characters from 60 games and comparing them to each other depending if the game was violent or not, was a fighting game or not and how popular the game was this study was looking to find several answers regarding how the game industry works and how characters are being represented depending on these factors. LÄS MER

 3. 3. "När ljuset börjar falla lika" : Sökandet efter en jämlik modernitet i Sonja Berg Pleijels Java-serie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för idé- och lärdomshistoria

  Författare :Sissel Almgren; [2020]
  Nyckelord :Sonja Berg Pleijel; barn- och ungdomslitteratur; 70-tal; ethische politiek; kolonialism; Java; Nederländska Ostindien;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker en barnbokstrilogi, som skrevs av Sonja Berg Pleijel under sjuttiotalet, och som utspelar sig under de sista åren av nederländskt kolonialt styre i nuvarande Indonesien, och under tiden för den japanska invasionen. I uppsatsen undersöker jag hur två av modernitetens utopier kontrasteras emot varandra, den ena är idén om ett gott kolonialt styre, och den andra är idén om en värld där rättvisa och frihet råder. LÄS MER

 4. 4. Pojkens roll i bilderboken : En genusstudie av fyra svenska bilderböcker från 1970-talet och 2010-talet.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

  Författare :Mikaela Olsson; [2019]
  Nyckelord :Genus; könsroller; bilderböcker; 1970-talet; 2010-talet;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka genus i bilderböcker publicerade under 1970-talet och 2010-talet och jämföra dem för att se om det finns en skillnad mellan åren. Jag har arbetat med pojkar och maskulinitet i fyra svenska bilderböcker för att se hur pojkarnas känslor är gestaltade samt hur de behandlas av andra karaktärer. LÄS MER

 5. 5. Tjejer kan väl inte spela fotboll? : En komparativ studie om normer, genus och etnicitet i barnlitteratur utgiven på två skilda förlag.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Kajsa Andgrim; Emma Nevalainen; [2019]
  Nyckelord :Barnlitteratur; barnlitteraturanalys; bokförlag; etnicitet; genus; genusperspektiv; mångfald; normer och normkritik;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att ta reda på om Sveriges största förlag inom barnlitteratur Bonnier Carlsen och ett av Sveriges mindre förlag Olika förlag skiljer sig ifråga om normer, genus och etnicitet i deras barnlitteratur. Vi tittar på hur flickor och pojkar framställs i böckerna, vilka normer som finns, om det finns med personer med annan etnicitet än skandinavisk etc. LÄS MER