Sökning: "jämföra hemsidor"

Visar resultat 1 - 5 av 59 uppsatser innehållade orden jämföra hemsidor.

 1. 1. Utfodringens påverkan på sällskapskaninens hälsa : en jämförelse mellan hur svenska kaninägare utfodrar sina sällskapskaniner och vilka rekommendationer om utfodring som djurkliniker ger

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Julia Bergstrand; Nathalie Overlaet; [2021]
  Nyckelord :bladgrönt; grönsaker; ; informationskällor; kanin; pellets;

  Sammanfattning : I Sverige är kaninen ett av våra vanligaste sällskapsdjur. Genom åren har deras status i familjen höjts och kan numera liknas vid den status som tillskrivs hundar och katter. Trots populariteten finns det tydliga tecken på att kunskap om sällskapskaniner saknas, inte minst när det kommer till utfodring. LÄS MER

 2. 2. Bokningssystem : Skapandet av ett bokningssystem till en statlig myndighet

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för informationssystem och –teknologi

  Författare :Ali Waleed Imran Al-Janabi; [2021]
  Nyckelord :HTML; JS; Mysql; Bokningssystem; Laravel; HTML; JS; Mysql; Bokningssystem; Laravel;

  Sammanfattning : Detta projekt handlar om att skapa ett bokningssystem till en statlig myndighet, där de kommer att erbjuda en förvägsbokning till besökaren. Besökaren kommer att i förväg kunna välja ett datum och tidpunkt för önskat möte för att sedan ge information om vad mötet skall handla om. LÄS MER

 3. 3. Vem bör bestämma? : En komparativjämförelse och teoriprövande studie mellan Sverige, Norge, Danmark och Finlands coronastrategier

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Victor Ho; [2021]
  Nyckelord :Covid-19; svenska coronastrategi; Corona; coronastrategi; Norges coronastrategi; Finlands coronastrategi; Danmarks coronastrategi; Pandemi;

  Sammanfattning : En global pandemi uppstod under tidigt 2020 där Covid-19 spred sig fort över hela världen. Länderna var tvungna att ta till sig åtgärder för att bromsa antalet smittade och dödsfall. En ny typ av åtgärd som kallas för Lockdown infördes där regeringarna valde att stänga ner samhället helt. LÄS MER

 4. 4. SKOLVAL – PÅ VILKA GRUNDER? En kvantitativ och kvalitativ analys av hur skolor kommunicerar till väljande föräldrar

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Josefin Johansson; [2020-01-08]
  Nyckelord :Skolval; grundskola; hemsidor;

  Sammanfattning : Syfte:Att undersöka den skriftliga information som möter föräldrar som står inför val av grundskola för sina barn.Teori:DiskursteoriMetod:Kvantitativ textanalys och diskursanalysResultat:Svårt för föräldrar att göra ett välgrundat skolval enbart med hjälp av informationen på skolors hemsidor, detta eftersom skolornas faktiska resultat inte skrivs ut, kommunala skolors hemsidor är väldigt lika och svåra att jämföra samt att inga skolor, varken kommunala eller fristående skriver någonting negativt om skolan. LÄS MER

 5. 5. Hållbarhetsrapportering med fokus på SDG-målen : jämförande analys mellan The Big 4 i Sverige och Storbritannien

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi

  Författare :Viktor Samardzhiev; Filip Svensson; [2020]
  Nyckelord :SDG; sustainability reporting; harmonization; voluntary standards; FNGC; SDG; hållbarhetsrapportering; harmonisering; frivilliga standarder; FNGC;

  Sammanfattning : Studiens syfte har varit att analysera och jämföra utvecklingen samt harmoniseringen av hållbarhetsrapportering av The Big 4 i Sverige och Storbritannien under fyra löpande år (2016–2019). Denna studie genomfördes eftersom hålbarhetsrapportering blir allt mer väsentlig och revisionsföretagen har den kunskap som krävs om ämnet. LÄS MER