Sökning: "jämföra svenska med modersmål"

Visar resultat 1 - 5 av 35 uppsatser innehållade orden jämföra svenska med modersmål.

 1. 1. Litteratururval och modersmålets legitimitet : kritisk diskursanalys avtvå läroböcker för kursen SVA1

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Anneli Hallbjörk; [2022]
  Nyckelord :Svenska som andraspråk; Gymnasiet; Icke-västerländsk skönlitteratur; Postkolonial litteraturteori; Kritisk diskursanalys; läroböcker; modersmålets legitimitet;

  Sammanfattning : Skolverket menar att Sverige är en del av en globaliserad värld. I styrdokumenten för SVA1 poängteras vikten av att SVA-elever möter både skönlitteratur från olika kulturer och litteratur översatt till svenska från deras modersmål. LÄS MER

 2. 2. Döva och hörselskadade elever somsamhällsmedborgare -en historisk jämförelse av läroplanen för grundskolan1969 och 1980

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Emma Hofström; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I denna uppsats kommer två läroplaner att undersökas, läroplanen för grundskolan 1969 och1980. Uppsatsen jämför dessa läroplaner ur ett historiskt perspektiv med fokus på deras sättatt skriva om språk och den förväntade utvecklingen av de döva och hörselskadade elevernasspråkliga färdigheter. LÄS MER

 3. 3. Användningen av bestämdhet bland inlärare av svenska som främmande språk på högre nivå i Ryssland

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Svenska som andraspråk

  Författare :Hanna Sandborgh; [2020]
  Nyckelord :bestämdhet; svenska som andraspråk; species och artikelbruk; ryskspråkiga inlärare; transfer; konstruktionsgrammatik;

  Sammanfattning : Uppsatsen handlar om användningen av bestämdhet hos inlärare av svenska som främmande språk på högre nivå i Ryssland. Bestämdhet saknas som obligatorisk kategori i ryska, och många av dessa inlärare har fortfarande problem med denna kategori. LÄS MER

 4. 4. Tidiga grammatiska strukturer hos svenskspråkiga barn : En utvärdering av steg II i Swe-LARSP

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Logopedi

  Författare :Emelie Sund; [2020]
  Nyckelord :LARSP; Swe-LARSP; barn; svenskspråkiga; grammatik; språkutveckling; spontantal; spontantalsanalys; bedömningsmaterial;

  Sammanfattning : Bakgrund Barns språkliga förmåga kan bedömas genom formella tester och/eller spontantalsanalys. Ett material för att kvalitativt utvärdera barns expressiva grammatiska förmåga genom spontantalsanalys är Language Assessment, Remediation and Screening Procedure, LARSP. LÄS MER

 5. 5. Pedagogers reflektioner om barnlitteratur som verktyg för språkstimulering : En jämförelsestudie mellan en svensk enspråkig förskola och tvåspråkiga förskolor med finsk profil

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Essi Savolainen; Anna Törmä; [2020]
  Nyckelord :barnlitteratur; tvåspråkighet; finska och svenska; läsmiljöer; förskola;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka hur förskollärare respektive barnskötare reflekterar över sitt arbete med barnlitteratur för att stimulera barnens språkutveckling. Vi vill även förstå pedagogers förhållningssätt till barnlitteratur, deras förståelse gällande verksamhetens uppdrag samt deras synsätt på läsmiljöns betydelse. LÄS MER