Sökning: "jämföra två artiklar"

Visar resultat 1 - 5 av 111 uppsatser innehållade orden jämföra två artiklar.

 1. 1. Låneord i japansk motorpress – En lingvistisk studie av låneord inom japansk motorjournalistik

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Daniel Andersson; [2020-06-16]
  Nyckelord :japanska; låneord; gairaigo; 外来語; automotive; lingvistik; motor; journalistik; tidskrifter; fordonstermer; biltidning; motorsport;

  Sammanfattning : Uppsatsens huvudsakliga syfte är att undersöka med vilken frekvens som låneord, gairaigo, förkommer i moderna japanska motortidskrifter, och jämföra detta med tidigare forskning samt också ta reda på i vilken utsträckning låneorden utgörs av tekniska fordonstermer. De låneord som kan klassas som rena fordonstermer och sådana som är starkt relaterade till kontexten lyfts även fram och exemplifieras. LÄS MER

 2. 2. Maskulinitet i livsstilsmagasin: en studie på hur konsumenten konstrueras i artiklar om skönhet i King och Elle

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för svenskämnen, danska och isländska

  Författare :Ted Jansson Wallace; [2020]
  Nyckelord :genus; livsstilsmagasin; skönhetsvård; maskulinitet; maskulinitetsstudier; diskursanalys; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen syftar till att undersöka om och hur maskulina identiteter skapas i texter om skönhetsvård i samtida manliga livsstilsmagasin genom att jämföra hur den tänka läsaren/konsumenten skapas i svenska King och Elle, två modemagasin som riktar sig mot män respektive kvinnor. Den undersöker även om tidningen King använder strategier för att distansera sig från den feminint präglade diskursen om skönhetsvård, något som setts i tidigare studier. LÄS MER

 3. 3. Kvinnors upplevelser av sexuell hälsa i samband med bröstcancer : En litteraturbaserad studie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - grundnivå; Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - grundnivå

  Författare :Nathalie Lundström; Jenny Wallin; [2020]
  Nyckelord :Breast cancer; Experiences; Literature study; Sexual health; Women;

  Sammanfattning : Background Breast cancer is the most common form of cancer for women. Sexual health, which is important for women's well-being, can be affected by breast cancer and its treatment. Nurses working with sexual health requires that their own attitude to sexuality is positive and respectful in order to safeguard the well-being of their patient. LÄS MER

 4. 4. Pandemi i flera akter : En jämförelse av hur lokalpressen i Västernorrland rapporterade om Covid-19 i mars och november 2020

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för medie- och kommunikationsvetenskap; Mittuniversitetet/Institutionen för medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Emil Lindqvist; Ida Norin; [2020]
  Nyckelord :Covid-19; Coronaviruset; Coronapandemin; Gestaltningsteorin; Konfliktgestaltning; Mänskligt intressegestaltning; Ansvarsgestaltning; Krisjournalistik; Lokalmedia;

  Sammanfattning : Problemformulering och syfte: Medan vissa kriser har ett snabbt förlopp, har coronapandemin varit en utdragen kris med både lugnare och intensivare perioder. Medan tidigare forskning om krisjournalistik ofta gestaltat mer avgränsade perioder, som exempelvis skolattacken i Trollhättan ger pandemin en möjlighet att jämföra och analysera gestaltning av en kris under olika perioder. LÄS MER

 5. 5. En jämförelsestudie av två byggnadsstommar med avseende på deras klimatpåverkan & beständighet

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS); Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

  Författare :Charbel Khadra; Robin Möller; [2020]
  Nyckelord :Beständighet; Betongstomme; BM; Klimatdeklaration; Stålstomme; Climate declaration; Concrete frame; Durability; Steel frame;

  Sammanfattning : Utförandet av klimatdeklarationer för nya byggnader är ett nationellt initiativ i Sverige som syftar till att minska den bebyggda miljöns klimatpåverkan. Denna undersökning syftar till att utföra två klimatdeklarationer för ett LSS-boende för att jämföra dess ursprungliga betongstomme med ett alternativ i stål ur ett klimatperspektiv. LÄS MER