Error: Malformed XML: Error on line 1 jämföra två tidningar