Sökning: "jämförande analys kommun"

Visar resultat 1 - 5 av 21 uppsatser innehållade orden jämförande analys kommun.

 1. 1. Har NPM påverkat kommunernas ledning? : En undersökning om Eskilstuna kommunkoncern

  L2-uppsats, Karlstads universitet/Centrum för de samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik (from 2013)

  Författare :Caroline Robertsson; [2019]
  Nyckelord :NPM; Ledarskap;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka Eskilstuna kommuns styrning för att se om dem är påverkade av NPMs tankar om hur organisationer ska styras. För att undersöka detta använder jag mig av en kvalitativ innehållsanalys där jag undersöker kommunens policyer angående ledarskap. LÄS MER

 2. 2. Kommuners strävan efter att växa : En jämförande studie av kommuners befolkningsmål

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Daniel Theander; [2019]
  Nyckelord :kommuner; befolkningspolitik; befolkningsmål.;

  Sammanfattning : Befolkningspolitik är av stor vikt för svenska kommuner, hur många och vilka som bor i en kommun spelar stor roll för hur kommunens framtid ska se ut. En stor del av de svenska kommunerna har satt upp befolkningsmål där de siktar på att öka sitt invånarantal. LÄS MER

 3. 3. Samverkan i form av SSPF : Är det rätt väg att gå?

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Centrum för socialt arbete - CESAR; Uppsala universitet/Centrum för socialt arbete - CESAR

  Författare :Cajsa Byttner; Lisa Olsson Tengvall; [2018]
  Nyckelord :Samverkan; SSPF; Uppsala kommun; gräsrotsbyråkrati; socialt arbete; roller; handlingsutrymme.;

  Sammanfattning : I vår studie har vi undersökt hur samverkan inom verksamheten SSPF (samverkan mellan skola, socialtjänst, polis och fritid) i Uppsala kommun fungerar enligt aktörerna. Vi avsåg att undersöka aktörernas uppfattning av hur samverkan fungerar och ifall uppfattningen skiljde sig mellan de olika yrkesgrupperna. LÄS MER

 4. 4. The Green Wave : How communication, advocacy andparticipation measures are included indocuments important for increase bicycling inStockholm City and Nacka Municipality

  Master-uppsats, Södertörns högskola/Miljövetenskap

  Författare :Olga Ekblom; [2017]
  Nyckelord :Transportation; bicycling; communication; advocacy; participation;

  Sammanfattning : The world is becoming increasingly urban. This puts pressure on a number of functions within cities, not the least the transportation system. Motorized traffic is responsible for a number of negative environmental effects, such as carbon dioxide emissions and particle pollution. To halt this development an increased share of bicyclists is needed. LÄS MER

 5. 5. Vad gör en stad cykelvänlig? : En jämförande fallstudie av Helsingborg, Lund och Malmö

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Lina Sandberg; [2017]
  Nyckelord :fysisk planering; stadsplanering; trafikplanering; cykelplanering; Helsingborg; Lund; Malmö; hållbara transporter; miljövänligt resande; cykelvänlig stad;

  Sammanfattning : I denna uppsats utreds vilka metoder och åtgärder som bidrar till att en stad blir cykelvänlig. Syftet är att undersöka vilka åtgärder som bidrar till att fler väljer att cykla inom staden samt underlättar för de som cyklar. LÄS MER