Sökning: "jämförande analys skolor"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden jämförande analys skolor.

 1. 1. Ramverk vs Vanilla JavaScript : Vilken teknik bör väljas för en modern webbapplikation?

  M1-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för datalogi och datorsystemteknik

  Författare :Marcus Gustafsson; [2018]
  Nyckelord :JavaScript; framework; comparative study; code structure; JavaScript; ramverk; jämförande studie; kodstruktur;

  Sammanfattning : This study is a second year thesis in Software Engineering at the Blekinge Institute of Technology. It investigates differences between frameworks and Vanilla JavaScript according to requirements in modern web applications. Region Blekinge, a municipal institution, wanted to research a prototype for a search function for their future website. LÄS MER

 2. 2. Choosing the International Baccalaureate Diploma Programme : Transnational Students creating Social Differentiation through School Choice in the Swedish Education Market

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

  Författare :Rebecca Ysamar Gonzalez; [2018]
  Nyckelord :Bourdieu; International Baccalaureate; school choice; Sweden; symbolic capital; Bourdieu; International Baccalaureate; skolval; Sverige; Symboliskt kapital;

  Sammanfattning : It is estimated that by 2025 there will be approximately 8.26 million students enrolled in over 15,000 international schools globally. This increased expansion of international schooling cannot be disconnected from a process of globalisation where neoliberal policies have influenced the growth of education markets. LÄS MER

 3. 3. HUR GÖR VI NU? EN STUDIE KRING LÄRARES REFLEKTIONER AV ATT MÖTA ICKE-CISPERSONER I SKOLMILJÖ

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Hanna Borgström Petrovic; [2018]
  Nyckelord :Diskurs; Script; Transexualism; Lärare; Läroplan; Foucault; Skola; Styrdokument;

  Sammanfattning : HUR GÖR VI NU? EN STUDIE KRING LÄRARES REFLKETIONER AV ATT MÖTA ICKE-CISPERSONER I SKOLMILJÖ. HANNA BORGSTRÖM PETROVIC Hanna Borgström Petrovic. Trängsel i uppdraget. En studie av lärares reflektioner av att möta icke-cis elever i skolmiljö. LÄS MER

 4. 4. "Genom ASL-arbetet är man inte styrd av en lärobok" : Att skriva sig till läsning; ASL jämfört med traditionell läs- och skrivundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå,

  Författare :Kristin Andersson; [2017]
  Nyckelord :ASL Att skriva sig till läsning ; Traditionell läs- och skrivundervisning; lärplatta;

  Sammanfattning : I takt med att samhället förändras erbjuds fler möjligheter i undervisningen. Från att skolan tidigare haft fokus på att lärandet styrts av läraren och läroboken har det lagts mer vikt på att eleverna ska vara med och påverka undervisningen och därmed bli kunskaps-producenter istället för kunskaps-konsumenter. LÄS MER

 5. 5. Gammal vs ny : En jämförande textanalys av fem läromedel i ämnet Svenska, före och efter Lgr11

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Frida Ståhlsten Ahlm; Annelie Fondelius; [2016]
  Nyckelord :Lgr11; kunskapskrav; centralt innehåll; kvalitativ innehållsanalys;

  Sammanfattning : I denna uppsats har fem olika läromedel till ämnet Svenska för de yngre åldrarna jämförts för att se om läroplanen har någon påverkan på läromedel. Av de läromedel som har analyserats publicerades tre innan Lgr11 och två efter Lgr11. Alla dessa läromedel används i olika skolor idag varför denna analys är intressant. . LÄS MER