Sökning: "jämförande fallstudie statsvetenskap"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade orden jämförande fallstudie statsvetenskap.

 1. 1. Varför sprack Alliansen? : En jämförande kvalitativ fallstudie av Allianspartiernas partiprogram utifrån ideologianalys.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Axel Lunden; [2019]
  Nyckelord :Alliansen; Ideologianalys; Statsvetenskap; Politik; Sverige; Moderaterna; Centerpartiet;

  Sammanfattning : This is a qualitative essay regarding the search for possible ideological rifts, that may explain reasons for the breakup of the Alliance. The four Alliance parties governed Sweden between 2006-2014 without any major disagreements. LÄS MER

 2. 2. Afrika, i limbon mellan demokrati och diktatur : Jämförande fallstudie av Ghanas och Zimbabwes demokratisering

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Felicia Lund; [2018]
  Nyckelord :Ghana; Zimbabwe; demokratisering; konsoliderad demokrati; linz och stepan; Huntington;

  Sammanfattning : This thesis aims to examine Ghana's and Zimbabwe's democratization process and why the outcome is so different in each country, what are the central factors that have played a role in the country's success or defeat? The theoretical framework is based on Juan j. Linz and Alfred Stepan’s work on how a state becomes democratically consolidated and what constitutes as a consolidated democracy. LÄS MER

 3. 3. Valdeltagandet i USA : En jämförande fallstudie om Minnesota och West Virginias valdeltagande

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Sara Gezaw; [2017]
  Nyckelord :valdeltagande; valresultat; presidentval; socioekonomi; juridik;

  Sammanfattning : Often when we think about democracy our thoughts are drawn to the thought of a political election. The US has for a very long time had low election turnout regarding to the presidential elections. LÄS MER

 4. 4. Ett land i förändring? : En jämförande fallstudie av Ukrainas demokrati innan och efter Euromajdan

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Joel Andersson; [2017]
  Nyckelord :Ukraina; Demokrati; Polyarki; Robert Dahl; Hybrid Regim; Auktoritär stat; Viktor Janukovyt;

  Sammanfattning : This essay aims to explore the difference in the political system between the Ukrainian regime in the period 2010-2014 and the regime that emerged out of the euromaidan protests in 2014. Through this the essay will determine if there has been any democratical progress between both of the timelines and if any of the periods achieved the status of democracy. LÄS MER

 5. 5. Det sociala ansvaret : En etnografisk fallstudie kring högskolestuderandes upplevelser av social interaktion på Facebook i jämförelse med den fysiska världen.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Ämnesavdelningen för filmvetenskap, historia, litteraturvetenskap, medie- och kommunikationsvetenskap och statsvetenskap

  Författare :Julia Oxborn; [2017]
  Nyckelord :Facebook; Social Interaction; Experience; Behavior; Interview; University students.; Facebook; Social interaktion; Erfarenhet; Beteende; Intervju; Högskolestudenter.;

  Sammanfattning : Denna studie är en kvalitativ studie baserad på ett jämförande, tolkande och sociologiskt perspektiv med fokus på medieanvändning samt social interaktion. Syftet är att se hur högskolestudenter upplever social interaktion på Facebook i jämförelse med den fysiska världen. LÄS MER