Sökning: "jämförande fallstudie statsvetenskap"

Visar resultat 1 - 5 av 25 uppsatser innehållade orden jämförande fallstudie statsvetenskap.

 1. 1. Kvinnligt ledarskap i en värld av manliga ledare : En jämförande fallstudie mellan Margaret Thatchers och Anna Kinberg Batras politiska karriärer

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Nelly Jenbrant; [2021]
  Nyckelord :Margaret Thatcher; Anna Kinberg Batra; Genuskontraktet; Könsmaktsordning; Kvinnligt politiskt ledarskap; Kvinnlig underrepresentation; Yvonne Hirdman; Jane S Jensen;

  Sammanfattning : This essay examines two different female political leaders' ways to top positions. Even though it is over a century since women received voting rights in both the United Kingdom and Sweden, quite few women leaders have reached top positions. LÄS MER

 2. 2. Brasilien och skiftet i det sydamerikanska samarbetet : En jämförande fallstudie av de sydamerikanska relationerna under regeringarna PT och Jair Bolsonaro

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Statsvetenskap

  Författare :Marcello Guerra Rumi de Lima; [2021]
  Nyckelord :Brazil; South-American cooperation; PT; Bolsonaro; Brazilian foreign policy; ideas; constructivism.; Brasil; cooperação sul-americana; PT; Bolsonaro; política externa brasileira; ideias; construtivismo.;

  Sammanfattning : In recent years, Brazil has clearly undergone a shift in its handling of the South Americancooperation. One of the pointed reasons have been the recent ideological changes and disputes inthe country, which can be especially observed in the PT and Jair Bolsonaro governments,respectively. LÄS MER

 3. 3. Fara och förändring : Sveriges säkerhetspolitiska förhållande till Ryssland

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Fredrik Wellton; [2020]
  Nyckelord :Sverige-Ryssland; Post-sovjet; Försvarsberedningen; internationella relationer; Jämförande teoriprövande fallstudie; Försvar; realistisk teori; Krim; Säkerhetspolitik; maktbalans; polaritet; säkerhetsdilemmat.;

  Sammanfattning : This essay examines the international relationship of Sweden and Russia in the period after the Cold war and the dissolution of the Sovietunion. Focusing on the period before and after the annexation of Crimea. LÄS MER

 4. 4. Demokrati i den speciella administrativa regionen Hong kong : En Jämförande Diakronisk Fallstudie av demokratin i Hong Kong perioderna 1997-2014 och 2014-2019

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Gustav Söderström; [2020]
  Nyckelord :Hong Kong; Democracy; Robert A. Dahl; Election; Freedom and Rights.; Hong Kong; Demokrati; Robert A. Dahl; Val; Fri och rättigheter.;

  Sammanfattning : This comparative case study will examine the difference in the democratic institutions of Robert A Dahl's theory of Polyarchy in the special administrative region, Hong Kong. This special administrative region is being called a “one country two systems” where Hong Kong is supposed to have its own system while being under the sovereignty of China. LÄS MER

 5. 5. Ukraina, ett land som står emellan två världar : Realistiskt och liberalistiskt perspektiv på Rysslands och EU:s ställning gentemot Ukrainakrisen. En kvalitativ jämförande fallstudie.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Nicole Melkie; [2020]
  Nyckelord :Ukraine; Russia; Crimea; European Union; Realism; Liberalism;

  Sammanfattning : This thesis is a qualitative comparative case study aimed at exploring the viewpoints of two opposing international relations perspectives, realism and liberalism. The aim is to pursue an interpretation of the study through the use of theories. Realism focuses on state security, military power and the survival of the state. LÄS MER