Sökning: "jämförande fallstudie usa"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden jämförande fallstudie usa.

 1. 1. Trump, TV, och Twitter: En Jämförande Studie i Uppkomsten av Donald Trumps Populistiska Uttryck Mellan Olika Medieplatformar

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Olof Roschat; Niklas Osterman; [2022]
  Nyckelord :Populism; Trump; Social Media; Twitter; US Election; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Donald Trump är välkänd som USA:s ex-president, och en frispråkig användare av Twitter. I denna analys undersöker vi hur Trumps populistiska uttryingar skiljer sig mellan traditionell media, och den sociala median han ofta använde sig av. LÄS MER

 2. 2. Politiskt ledarskap i coronatider : En jämförande fallstudie av USA och Sydkoreas hantering av coronaviruset

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Olga Stemme; [2020]
  Nyckelord :Politiskt ledarskap; krissituationer; Sydkorea; USA; corona;

  Sammanfattning : Politiskt ledarskap kan ta uttryck på många olika sätt, men det är i krissituationer det behövs som mest. När landet sätts i en kris måste en ledare kliva fram och ta ansvar för hur landet ska ta sig ur krisen helskinnade. Politiska ledare och ledarskap i kris är två fenomen som är under ständig förändring. Allt är kontextburet. LÄS MER

 3. 3. Spänningar i det transatlantiska samarbetet - En jämförande fallstudie av hur Baltikum reagerat på Donald Trumps ifrågasättande av Nato

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Anna Jakab; [2019]
  Nyckelord :USA; Nato; Donald Trump; Baltikum; Signalering; Uttalanden; Reaktioner; Hot; Ryssland; Transatlantiskt samarbete.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This case study aims to explain the perception of the Baltic states with regard to the signals sent out by Donald Trump; claiming that Nato is obsolete, demanding the so called ”burden sharing” and a general questioning of the alliance actively creating a sense of security in Europe since 1949. The Baltic states, whom are dependent on Nato for their protection, are perceiving an increased military threat from Russia. LÄS MER

 4. 4. Exploring Disruptive Innovation: Case study on Multi-sided Platforms

  Magister-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Maarten Sietzema; Illipse Ines; [2019]
  Nyckelord :Disruptive innovation theory; Multi-sided platforms; Spotify; Apple Music; Napster; Business model innovation; Music Industry; Disruption; Innovation.; Disruptiv innovationsteori; omstörtande innovation; Flersidiga plattformar; Spotify; Apple Music; Napster; Affärsmodell; Musikindustri; Avbrott; Innovation.;

  Sammanfattning : Purpose - The purpose of this research is to explore disruptive innovation and to determine whether Christensen’s latest version (2015) of the disruptive innovation theory can explain the success of multisided platforms in the music industry. Thus, we analyze three cases studies based on the theory: Napster, Spotify and Apple Music. LÄS MER

 5. 5. Ett enat Irak - en förlorad dröm? : En jämförande fallstudie om förutsättningarna för ett konsociationellt Irak

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

  Författare :Såma Salih; [2019]
  Nyckelord :Iraq; consociationalism; pluralistic; Lijphart; independence; KRG; sunni; shia; Irak; konsociationalism; pluralistisk; Lijphart; självständighet; KRG; sunni; shia;

  Sammanfattning : Frågan om ett enat Irak har sedan en tid tillbaka diskuterats av såväl irakiska som utländska politiker, inte minst efter att de USA-ledda militära trupperna avtog och lämnade landet under 2011. Däremot har det varit svårt att uppnå ett enat irakiskt samhälle, sett till det faktum att landet består av många olika religiösa och etniska fraktioner som driver olika politiska agendor. LÄS MER