Sökning: "jämförande fallstudie usa"

Visar resultat 6 - 7 av 7 uppsatser innehållade orden jämförande fallstudie usa.

 1. 6. Valdeltagandet i USA : En jämförande fallstudie om Minnesota och West Virginias valdeltagande

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Sara Gezaw; [2017]
  Nyckelord :valdeltagande; valresultat; presidentval; socioekonomi; juridik;

  Sammanfattning : Often when we think about democracy our thoughts are drawn to the thought of a political election. The US has for a very long time had low election turnout regarding to the presidential elections. LÄS MER

 2. 7. En jämförande studie mellan försvarsmaktens verksamhetsledningssystem och balanced scorecard : från projekt Rv till tillämpning av H SVAR

  L3-uppsats, Försvarshögskolan/Försvarshögskolan

  Författare :Pär Zakariasson; [2001]
  Nyckelord :Business planning; Redovisning; Verksamhetsplanering; Ledning; Resultatstyrning; Uppsatser; Chefsprogrammet; Chefsprogrammet 1999-2001;

  Sammanfattning : Under 1990-talet ökade Regeringens krav på redovisning från myndigheterna. För att mot-svara dessa krav startades inom Försvarsmakten Projekt Resultatredovisning, Projekt Rv, som hade till uppgift att utarbeta en ny modell för verksamhetsledning. LÄS MER