Sökning: "jämförande kostnadsanalys"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden jämförande kostnadsanalys.

 1. 1. Alternativa fordon för urban godsdistribution - En jämförande studie mellan lastcykeln, paketbilen och elbilen i Göteborgs innerstad

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Angelica Rennerfelt; Filippa Friberg; [2014-07-03]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Urbaniseringstrenden utsätter storstäder för fler folk, mer rörelse och större efterfrågan pågodstransporter vilket i sin tur skapar trängsel. I stadskärnan är handeln ofta som mestcentraliserad och gods måste levereras dit på ett eller annat sätt. LÄS MER

 2. 2. Jämförande kostnadsanalys av retur- och engångsemaballage

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Industriell miljöteknikLinköpings universitet/Tekniska högskolan; Linköpings universitet/Industriell miljöteknikLinköpings universitet/Tekniska högskolan

  Författare :Martin Sundberg; Johan Selin; [2013]
  Nyckelord :Comparative cost analysis of reuse- and disposable packaging; Jamforande kostnadsanalys av retur- och engangsemaballage; LCA; Livscykelanalys; LCC; livskostnadsanalys; jämförande kostnadsanalys; Martin Sundberg; Johan Selin; liu; kostnadsanalys; linköpings universitet; linköping;

  Sammanfattning : This report analyzes disposable packaging and returnable packaging with the methods life cycle analysis and life cycle costs analysis. These two different packaging are analyzed through the company Clas Ohlson’s packaging-flow. LÄS MER

 3. 3. En jämförande kostnadsanalys av maskinsystem för upparbetning och transport av GROT

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Forest Resource Management

  Författare :Mikaela Berglund; Johan Larsson; [2012]
  Nyckelord :GROT; sönderdelning; kostnadsanalys; maskinsystem;

  Sammanfattning : En kostnadsjämförelse av fyra maskinsystem för sönderdelning och transport av GROT vid avlägg har utförts för att identifiera kostnadspåverkande faktorer samt finna de mest lönsamma maskinsystemen inom hanteringskedjan för GROT. Studerade maskinsystem var TOMO hugglink med en flisbil; Skotarburen flishugg och skopbil; Huggbil med lastväxlare och containersystem; Willibald kross och dumper med containersystem. LÄS MER