Sökning: "jämförande litterär analys"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden jämförande litterär analys.

 1. 1. Klimatpåverkan av hampadryck ur ett livscykelperspektiv

  Master-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Frida Lindbladh; [2021]
  Nyckelord :Life cycle assessment; LCA; climate impact; environment; footprint; water consumption; hemp milk; plant-based milk Cannabis sativa; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Hemp milk has the potential to be a climate-friendly substitute for cow milk. In contrast to other milk substitutes, the climate impact of hemp milk has not yet been studied. LÄS MER

 2. 2. Baron Samedi: Modern avatar av Osiris och levande transcendenssymbol : En jämförande studie mellan afrikanska dödsgudar ur ett religionspsykologiskt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Hannah Gren; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Abstrakt Långt tillbaka i tiden i antika Egypten dyrkades Osiris, en omtyckt och respekterad dödsgud vilken lämnat spår efter sig in i nutid. Han representerade inte bara döden utan även livet självt och möjligheten till uppståndelse. LÄS MER

 3. 3. Mer än böcker : en studie av bokens framställning i fyra litterära magasin

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för förlags- och bokmarknadskunskap

  Författare :Therese Karlsson; Julia Holm; [2014]
  Nyckelord :Litterära magasin; bokmagasin; Vi läser; Books Dreams; LitteraturMagazinet; Fyrahundrafemtio; förmedlandet av böcker; den passionerade läsaren; litteraturkritik; litterär auktoritet; populärkultur; konvergenskultur; boken som livsstilsmarkör; litteratur och konsumtion; litterär merchandise; identitetsmarkör; bokhyllan som symbol.; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att genom en jämförande kvalitativ undersökning av de fyra litterära magasinen Vi läser, Books & Dreams, Fyrahundrafemtio och LitteraturMagazinet och undersöka hur boken och litteratur förmedlas i dessa litteraturmagasin. För att förstå bakgrunden till hur litteratur förmedlas i magasinen krävs en bredare förståelse för hur litteratur i allmänhet presenteras idag. LÄS MER

 4. 4. Vad ska läsas? – En undersökning av litteraturförmedling i Svenska spår 2 och Svenska impulser 2

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Fredrik Dahl; [2012]
  Nyckelord :Litterär kanon; läroböcker; litteraturförmedling;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att göra en läroboksundersökning av två läroböcker för svenskapå gymnasiet, Svenskaspåroch Svenska impulser . Undersökningen syftar till att studera läroböckernas litteraturförmedling. LÄS MER

 5. 5. Jämförande stilanalys av Fyrvaktaren och Händelser vid vatten

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för svenskämnen, danska och isländska

  Författare :Sara Maria Holmberg; [2011]
  Nyckelord :skönlitteratur; litterär stilistik; perspektiv; kodväxling; populärlitteratur; höglitteratur; neutral romanprosa; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Syftet var att jämföra två tematiskt likvärdiga böcker avseende språk och stil. En av böckerna är skriven av en höglitterär författare, den andra av en populärlitterär. Böckerna som jämfördes är Kerstin Ekmans Händelser vid vatten och Camilla Läckbergs Fyrvaktaren. LÄS MER