Sökning: "jämförande litteraturanalys"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden jämförande litteraturanalys.

 1. 1. Är lättläst litteratur På Gymnasiet ett alternativ? : En jämförande litteraturanalys av tre klassiska verk och deras lättlästa motsvarigheter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Sofia Karlsson; [2020]
  Nyckelord :Lättlästa böcker; Lättlästa klassiker; Jämförande litteraturanalys; Boksamtal; Likvärdig utbildning;

  Sammanfattning : I denna litteraturstudie jämförs miljöbeskrivningar, karaktärsbeskrivningar, stilfigurer samt intertextualitet i tre olika klassiska litterära verk med motsvarande lättlästa versioner. Syftet med studien är att ta reda på om de lättlästa versionerna går att använda i undervisningen för elever med lässvårigheter för att ge dem en möjlighet att diskutera verken med andra som läst originalversionen. LÄS MER

 2. 2. Hjälten – En analys av barnhjälten i Elias & Agnes Våhlunds Handbok för Superhjältar. Del 1: Handboken och Elin Eks Athena. Grattis världen! Jag är här nu!

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Matilda Herbertsson; [2019]
  Nyckelord :Hjältar; barnlitteratur; barndomsdiskurser;

  Sammanfattning : Hjälten har varit en central karaktär i berättelser under lång tid och över hela världen. De flesta av oss har en idé om vad en hjälte är men den bilden förändras i takt med strömningar och ideal. Syftet med denna jämförande litteraturanalys är att titta på två olika hjältar och deras berättelser i två samtida barnböcker. LÄS MER

 3. 3. Vägen till att bli en geisha : En jämförande litteraturanalys mellan romanerna Memoirs of a geisha och Shibazakura

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Avdelningen för japanska

  Författare :Natalie Quiroga; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Den moderna skulden : En jämförande sociologisk litteraturanalys av Jonas Karlssons Fakturan och Franz Kafkas Processen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Anneli Hellstrand; [2013]
  Nyckelord :Modernitet Kafka Karlsson Sociologi Marx Nietzsche;

  Sammanfattning : Jonas Karlssons novell Fakturan (2011) har visat sig ha flera beröringspunkter med Franz Kafkas Processen (1924). Uppsatsen visar hur dessa verk behandlar individens skuld i det moderna samhället. LÄS MER

 5. 5. Tre lärarhandledningar : en jämförande analys

  M1-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier

  Författare :Brita Lifvergren; [2010]
  Nyckelord :Lärarhandledning; Matteboken 2; Matteborgen 5A; MatteBorgen 5B; Tetra B;

  Sammanfattning : Detta är en jämförande litteraturstudie mellan tre lärarhandledningar för årskurserna två, fem och åtta. Syftet är att se om det är några skillnader mellan lärarhandledningarna och i så fall vilka det är. Den metod som har använts är en litteraturanalys med en objektiverande hermeneutisk ansats. LÄS MER