Sökning: "jämförande rapport"

Visar resultat 1 - 5 av 75 uppsatser innehållade orden jämförande rapport.

 1. 1. A Comparative Study of Databases for Storing Sensor Data

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Jimmy Fjällid; [2019]
  Nyckelord :IoT; NoSQL;

  Sammanfattning : More than 800 Zettabytes of data is predicted to be generated per year by the Internet of Things by 2021. Storing this data necessitates highly scalable databases. Many different data storage solutions exist that specialize in specific use cases, and designing a system to accept arbitrary sensor data while remaining scalable presents a challenge. LÄS MER

 2. 2. Identification of Key Activities Contributing to Macro Plastic Waste Flows on the Shoreline of Koh Chang, Thailand : A Quantification of Macroplastic Waste Items

  Kandidat-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik; KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Anita Tarus; Elea Juell-Skielse; [2019]
  Nyckelord :marine macroplastic waste; material flow analysis; Thailand; Andaman sea;

  Sammanfattning : Sustainable development is vital in order for Thailand to continue to develop as in previous years. However, sustainable development cannot be achieved if the amount of macroplastic littering into the oceans does not decrease. LÄS MER

 3. 3. En jämförande studie mellan olika JavaScriptbibliotek för visualisering : Prestandamätning av JavaScriptbibliotek för statistiska grafer och diagram

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Alice Carlström; [2018]
  Nyckelord :visualization; diagram; performance; JavaScript; Chart.js; Google Charts; Plotly.js; visualisering; diagram; prestanda; JavaScript; Chart.js; Google Charts; Plotly.js;

  Sammanfattning : Visualisering av statistik är ett tydligt sätt att presentera data som annars kan ses som svår att tyda och analysera. Med hjälp av visualiseringar på webben kan man nå ut till många och det är ett smidigt sätt att ta med sig och dela med sig av information. LÄS MER

 4. 4. Byggstenar för en hållbar by : En fallstudie på föreningen Permakultur Stjärnsund

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för ekoteknik och hållbart byggande

  Författare :Magnus Alfred; [2018]
  Nyckelord :Sustainability; Sustainable Village; Permakultur Stjärnsund; Ekoby; Hållbarhet; Hållbar by; Permakultur Stjärnsund; Ekoby;

  Sammanfattning : Det finns många definitioner och tankar kring vad hållbarhet är men ett huvudtema för många moderna och accepterade synsätt är idéen om att naturen utgör ramen för människans sociala och ekonomiska utveckling. Det är ändå inte klart hur ett hållbart liv inom naturens ramar ska levas rent praktiskt. LÄS MER

 5. 5. Det rättsliga skyddet mot överfiske : Styrmedel för att kontrollera yrkesfisket

  Magister-uppsats, Luleå tekniska universitet/Samhällsvetenskap

  Författare :Johanna Jönsson; [2018]
  Nyckelord :Överfiske; fiskeripolitik; fishery policies; individuella överförbara kvoter; ITQ; eco-certification; miljömärkning; MSC- certification;

  Sammanfattning : Syftet med denna rapport har varit att redogöra för och analysera gällande rätt på internationell nivå, EU-nivå och nationell nivå och att undersöka de styrmedel som verkar för att motverka överfiske. Uppsatsens utgångspunkt har varit att den biologiska mångfalden ska främjas i enlighet med CBD. LÄS MER