Sökning: "jämförande studie musik"

Visar resultat 1 - 5 av 34 uppsatser innehållade orden jämförande studie musik.

 1. 1. Kreativt samarbete och individuellt skapande : En jämförande studie om samtida musikproduktion och låtskrivning

  Master-uppsats, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik- och medieproduktion

  Författare :Elina Eriksson Hult; [2020]
  Nyckelord :music production; songwriting; collaboration; creativity; flow; working method; mental health; musikproduktion; låtskrivning; samarbete; kreativitet; flow; arbetsprocess; mental hälsa;

  Sammanfattning : Syftet med detta projekt var att jämföra individuellt arbete och samarbeten med andra, och studera hur de olika arbetsformerna mentalt påverkat oss som deltagit i detta arbete. Metoden som använts är genomförandet av tre delstudier som omfattat projekt där jag dels skapat musik tillsammans med andra och dels individuellt, samt en intervjuundersökning. LÄS MER

 2. 2. Musikinslag på engelsklektioner : En jämförande studie av två olika undervisningsmetoder

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Simon McGinley; [2020]
  Nyckelord :Årskurs 3; engelska; språkinlärning; musik och språk;

  Sammanfattning : I denna studie jämförs två olika metoder för lärande i engelska, en mer traditionell metod baserad på upprepning och en annan metod som inbegriper sång och musik som ett verktyg för lärande. Studien genomfördes i en svensk kommunal skola med en grupp elever i årskurs 3. LÄS MER

 3. 3. Effekten av vårdarsång hos personer med vaskulär demens och Alzheimers sjukdom : en jämförande interventionsstudie

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Marie Skogsbäck; Sanne Messelt Wickberg; [2020]
  Nyckelord :Behavioral and Psycological Symptoms in Dementia; music therapeutic caregiving; nursing; person-centered care; people with dementia; Beteendemässiga och psykiska symptom vid demens; omvårdnad; personcentrerad vård; personer med demens; vårdarsång;

  Sammanfattning : Bakgrund: Varje år insjuknar ca 24 000 personer i någon form av demenssjukdom och med det kan många besvärliga situationer uppstå pga. kommunikationsproblem relaterat till den kognitiva svikten. LÄS MER

 4. 4. Femininitet och maskulinitet i svenska låtar : En jämförande studie om hur femininitet och maskulinitet återskapas i svenska låtar som placerat sig i toppen på Svensktoppen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Linda Andersson; [2020]
  Nyckelord :femininitet; maskulinitet; genuskonstruktion; svenska låtar; musik;

  Sammanfattning : Denna uppsats belyser hur femininitet och maskulinitet konstrueras i svenska låtar som placerat sig i toppen av Svensktoppen 1979, 1989, 1999, 2009 och 2019. Uppsatsen jämför dels konstruktion av femininitet och maskulinitet mellan låtar som framförs av kvinnliga och manliga artister, dels hur detta har förändrats över tid. LÄS MER

 5. 5. Jag lär mig genom musik och rörelse : Språk och kommunikation med musik och rörelse genom estetiska lärprocesser

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Joy Håkansson; [2020]
  Nyckelord :Musik; Rytmik; Språkutveckling;

  Sammanfattning : Denna uppsats handlar om hur förskolorna inkluderar musik och rörelse för de yngsta barnen för att främja språkutvecklingen. Syftet med uppsatsen är att erövra kunskap kring hur pedagogerna arbetar med musik och rörelse och hur dessa kommer till uttryck i verksamheten. LÄS MER